Betongkjerneaktivering (BKA – TABS)

Effektiv oppvarming og avkjøling av bygninger

Stigende energikostnader, ønske om utslippsreduksjoner og regulatoriske krav gjør det nødvendig å finne nye måter å varme opp og kjøle moderne bygninger på. Betongkjerneaktivering, populært kalt BKA eller TABS (engelsk), er et framtidsrettet kjøle- og varmesystem som er designet for å møte disse kravene.

BKA utnytter seg av betongens store termiske masse som en buffer for endrede kjøle- og oppvarmingslaster gjennom døgnet. Den gjør dette gjennom at den styrer større eller mindre mengder kaldt eller varmt vann gjennom gulvvarmerør som er støpt inn i dekket. Takket være sin høye effektivitet er BKA et ”hett” emne innenfor klimakontroll.

 • Lav investeringskost og lave vedlikeholdskostnader
 • En behagelig kjøling uten uhensiktsmessig trekk
 • Reduserer antall luftskift for ventilasjonssystemet
 • Forebygger ”syk bygning” syndromet
 • Kan brukes med alternative energikilder
 • Lav gjennomstrømningstemperatur betyr effektiv ytelse for alternative energikilder

Anvendelser

BKA plassmontert

Enkelt, fleksibelt og anleggstilpasset, installasjon på plassen lar rørkretsene tilpasse seg byggets unike geometri.

BKA moduler

Med pre-fabrikkerte moduler oppnår man en enkel og rask installasjon på plassen. Modulene er forberedt i produksjonsanlegg i henhold til byggets design. De er alle merket med betegnelse og strekkode så de enkelt kan lokaliseres på anlegg. Dette er den raskeste måten å installere BKA på. Modulene leveres til anlegg på stillaser.

Pre-fabrikkerte betongdekker med BKA

BKA kan legges inn i pre-fabrikerte dekker hos betongleverandøren. De leveres ferdig til anlegg og trenger bare å bli tilkoblet for å virke.

Fordeler

 • Solide, varige RAUTHERM S universelle gulvvarmerør i PE-Xa
 • REHAU EVERLOC TM koblinger, som betyr en permanent koblingsteknikk uten O-ringer
 • Skyvehylser i messing kan brukes innstøpt i dekket, uten inspeksjonsåpninger
 • Rask og enkel installasjon med bruk av pre-fabrikkerte moduler
 • Stedstilpassede modulstørrelser i standard- og spesielle geometrier for unike bygningsdesign
 • Enkel- eller dobbel meander for jevn overflatetemperatur
 • Vi tilbyr assistanse med design, kostnadsvurdering og installasjonsopplæring

Kundeportal-Login