Poslovni prostor


Prosečan čovek provede između 70.000 i 80.000 sati životnog veka na radnom mestu – osećaj ugodnosti i dobra atmosfera su preduslov za efikasan rad i motivaciju. Pri uređivanju radnog prostora mora se voditi računa kako o prostoru za komunikaciju i koncentraciju, tako i o prostor za rekreaciju i oporovak. Integracijom ova dva prostora stvara se prijatno radno okruženje. REHAU na ove zahteve odgovara modernim rešenjima.

Highlights

Akustična rešenja

Bitan doprinos za osećaj ugodnosti na radnom mestu pruža dobra akustika prostora. REHAU u tu svrhu nudi inovativne ...

Sistemi rolo ormana

REHAU je razvio visoko kvalitetan sistem rolo ormana RAUVOLET, koji doprinosi vizuelnom i kreativnom efektu ...

Kant trake

Da li kao kreativan akcenat za nameštaj, kao visoko kvalitetno rešenje za unapređenje kvaliteta namestaja ili kao ...