Obnovljivi izvori energije

Soho Farmhouse

Probudite uspavanog diva – REHAU tehnologijom

Kada je reč o klimatskoj zaštiti, sektor grejanja se smatra „uspavanim džinom“, jer je u Nemačkoj gotovo celokupno snabdevanje toplotnom energijom – oko 90 procenata – i dalje pokriveno fosilnim gorivima, a procenat je sličan i kod nas. Postanite nezavisni od konstantnog rasta cena i planirajte energetsku samoodrživost. Naši sistemi za korišćenje geotermalne energije i bioenergije za grejanje i hlađenje već su uspešno dokazali svoju efikasnost u mnogim projektima. Neka Vas naše reference u to ubede – ili nam se obratite. Rado ćemo Vam pomoći i u vezi sa trenutnim programima podrške obnovljivim izvorima energije.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection