Odvodnja u objektima

Na prvi pogled

Kompletan sistem za porodične kuće i velike objekte

Naš program cevi, fazonskih komada i dodatne opreme RAUPIANO PLUS se može univerzalno koristiti i u svim dimenzijama od DN 32 do DN 200 i kompatibilan je sa uobičajenim HT i KG sistemima – kod optimalne zaštite od buke i požara.

17 dB

Komforna instalacija
sa RAUPIANO PLUS

F90

Zaštićeno od vatre
sa RAUPIANO PLUS

30 %

brža instalacija
sa RAUPIANO PLUS

Vrhunska cev sa zaštitom od buke
potvrđeno od strane Fraunhofer instituta

Skoro bešumna, RAUPIANO PLUS ima znatno niže vrednosti od zakonski obavezujućih minimalnih zahteva u pogledu zvučne izolacije za sanitarne instalacije. Znatno su prevaziđeni čak i stroži zahtevi VDI pravilnika 4100.

Protivpožarna zaštita: brzo, jednostavno i u skladu sa standardima
Čak i kada se na gradilištu žuri, kod protivpožarne zaštite nisu dozvoljene greške. Naša rešenja za zaštitu od požara su dizajnirana za jednostavno projektovanje i laku montažu, a time i za jednostavan tehnički prijem objekta.

Vreme montaže je svedeno na minimum
Isključivanje izvora grešaka pri projektovanju i instalaciji, kao i smanjenje obima montaže skraćuju vreme rada i do 30% u odnosu na SML liveno-gvozdene cevi.

Zvučna izolacija: potvrđeno od strane Fraunhofer instituta

Skoro bešumna kućna kanalizacija

Naš sistem cevi sa zaštitom od buke RAUPIANO PLUS sa nivoom buke od samo 17 dB(A)* nalazi se znatno niže ispod vrednosti koje zahteva direktiva VDI 4100 za zaštitu od buke. Tiše od šapata, jer sve komponente – cevi, fazonski komadi i tehnika pričvršćivanja – doprinose da RAUPIANO PLUS funkcioniše bez stvaranja buke.

Raupiano


Raupiano


Raupiano


Naša višeslojna tehnologija sa apsorpcijom zvuka
Zahvaljujući materijalima za ispunu koji apsorbuju zvuk, veoma krut srednji sloj naše cevi dostiže gustinu cevi od 1,9 g/cm³. Time se drastično smanjuje nivo buke.

Manje udarne buke u području promene pravca tečenja
Ciljana optimizacija težine u području odbijanja kolena DN 90 do DN 160 smanjuje nastanak buke. Hidraulički optimizovane unutrašnje konture račvi istovremeno svode na minimum buku koja se stvara pri protoku.

Manji prenos buke usled vibracija zahvaljujući učvršćenju obujmicama sa visokim stepenom zvučne izolacije
Naše učvršćenje obujmicama osigurava još veći mir. Ono značajno smanjuje prenos buke usled prenosa vibracija na zid na kome se nalazi instalacija.


* Učvršćivanje sa potpornim učvršćenjem kompanije REHAU (P-BA 274/2016) koje smanjuje prenos buke usled vibracija

Da li ste već znali?

Još tiše zahvaljujući izolaciji koja smanjuje prenos buke

Naša tehnika učvršćivanja obujmicama sa visokim stepenom zvučne izolacije sprečava prenos buke putem vibracija. Sastoji se od obujmice za oslanjanje i fiksiranje koja značajno smanjuje prenos buke usled vibracija na zid na kome se nalazi instalacija. Pravilan zatezni moment obujmice za vođenje je definisan praktičnim flip-zatvaračem i distancerom. Pored toga specijalna geometrija gumenog uloška obezbeđuje centriranje cevi sa istim odstojanjem prema svim stranama šelne.

Protivpožarna zaštita: F90 sa nultim odstojanjem

Minimalni zahtevi za prostorom pri maksimalnoj sigurnosti projektovanja

Naš sistem cevi sa zaštitom od buke RAUPIANO PLUS impresionira i svojom zaštitom od požara. U kombinaciji sa našim RAUTITAN cevima za vodovodne i grejne instalacije potpuno se eliminiše provera minimalnih odstojanja koja se moraju poštovati. Izvršili smo procenu oba sistema i stručno mišljenje potvrđuje nulto rastojanje za skoro sve kombinacije. To važi i za kombinaciju RAUPIANO PLUS sa nezapaljivim, metalnim vodovima.

Naša rešenja protivpožarne zaštite imaju građevinsko odobrenje i ispunjavaju period otpora u slučaju požara od najmanje 90 minuta.

100% termoizolacija

Ne zanemarujući termoizolaciju, naša rešenja protivpožarne zaštite se mogu primenjivati i u termoizolovanim plafonima, kao na primer u podzemnim garažama.

Bezbedno je i štedi prostor

Brandschutz

Protivpožarna zaštita


Protivpožarna zaštita


Brandschutz

Traka za zaštitu od požara koja štedi prostor DN 40 do 110
Dizajnirana za ugradnju u ravni sa plafonom, tako da štedi prostor, naša traka za zaštitu od požara je pametno rešenje za montažu od strane samo jedne osobe – bez bušenja i tiplova. Rezanje, lepljenje, gotovo.

Naša manžetna za zaštitu od požara DN 50 do 125 i DN 40 do 200
Bilo da se montira ispod plafona ili na zid, naša Kompakt manžetna za zaštitu od požara se odlikuje svojom veoma malom ugradnom visinom od 30 mm. Naša veća protivpožarna manžetna Plus je takođe pogodna za ugradnju u plafon ili zid.

Naša ugaona manžetna DN 75 do 125
Razmišljalo se i o uglovima: Naša ugaona protivpožarna manžetna je idealan izbor u uslovima veoma skučenog prostora i za vodove koli izlaze pod uglom. Montira se ispod plafona.

Ekonomičnost: bez kompromisa

Wirtschaftlichkeit


35% dobitka na prostoru
Dobijate i do 35% prostora: RAUPIANO PLUS u poređenju sa SML kanalizacijom pravi uštedu u dragocenoj stambenoj površini zbog merljivo manje potrebe za ugradnim prostorom. REHAU protivpožarna rešenja su izuzetno štedljiva po pitanju neophodnog prostora. Povrh svega kod vertikalnih cevi nema potrebe za primenom štucni, koje zauzimaju određeni prostor, a čija je primena inače propisana kod SML-liveno-gvozdenih cevi. Tanko dizajnirano RAUPIANO PLUS pričvršćivanje nudi mnogo veći prostor za montažu, čak i na jako uskom prostoru.

9 umesto 5 kupatila
Jer tamo gde je kod SML livene cevi postavljena dimenzija 80, kod RAUPIANO PLUS se može birati dimenzija 90. Sa do 20% većim protokom na taj način se na jedan odvod otpadne vode može priključiti 9 umesto 5 kupatila.

30% brža montaža
U odnosu na SML liveno-gvozdene cevi sa našim cevima sa zaštitom od buke štedite do 30% vremena za izvođenje radova. To je moguće zahvaljujući isključivanju izvora grešaka pri projektovanju i instalaciji, kao i smanjenom obimu montaže.


Plus niži troškovi materijala
RAUPIANO PLUS smanjuje troškove materijala – u poređenju sa klasičnom kombinacijom od livenih SML i HT plastičnih cevi – do jedne trećine. Zajedno sa uštedom na montaži, to se isplati i za Vas kao instalatera.

Ušteda troškova za montažu i materijal mogu se dokazati na osnovu realizovanog velikog objekta sa 313 stambenih jedinica, a prema kalkulaciji koju su izveli investitor i izvođačka firma u odnosu na SML i HT. Kalkulacija se zasniva na specifikaciji materijala. Vremena montaže su preuzeta iz eksterne, nezavisne studije struönog udruženja „Spengler, sanitarna i grejna tehnika“ iz Minhena.


628250_BA_RS - 116259

Video zapisi

Download

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection