Oplemenjivanje površina

Opis

Impresivna optika i struktura

Godinama su razvijani dekori za površine i kant trake, te se danas različite vrste drveta i kamena mogu verodostojno reprodukovati. Pored toga omogućena je kombinacija prirodne optike i prirodnog osećaja na dodir. Bezgranične mogućnosti prikaza struktura: vlakna, zarezi, grananje, talasi itd.

REHAU u svojoj ponudi ima bogat repertoar varijanti sa reljefima i efektnim lakiranjem, a priroda je uvek uzor za naše različite kreacije. Bilo da se radi o „wood“, „stone“, „nature“ i „creative“ – sve programske linije stvaraju od površina vizuelni događaj. Oplemenjivanje površina može da se kombinuje sa svim postojećim REHAU programima kant traka. Efektno lakiranje iz programske linije “finish” stvara potpuno novi osećaj na dodir.

Naravno da je fokus usmeren ka funkcionalnosti površina. Tako se površine sa mikronski finim česticama ili u plemenito metal-optici iz „finish“-linije odlikuju unapređenom otpornošću i postojanošću na ogrebotine.

Prednosti

Prednosti

 • Lakirane varijante od plemenito matiranog do visokog sjaja
 • Površine sa strukturama za naglašavanje prirodnog izgleda
 • Optika i osećaj na dodir veran realnosti
 • Prilagođenost različitim površinskim materijalima/površinama
 • Novine: tekstilni reljefi kao i različiti reljefi kamena i drveta

Varijante

Varijante

Dekor:

 • Ppreko 10.000 dekora
 • Štampa u punom koloru i do 6 boja
 • Reverse print
 • Dekorativna štampa providnim lakovima

Reljefi:

 • Preko 70 različitih struktura reljefa
 • Reverse imprinting
 • Jednostepeno i višestepeno
 • Izrada reljefa lakom

Lakiranje:

 • Zaštitno lakiranje celokupne površine
 • Parcijalno efektno lakiranje
 • Stepeni sjaja od <6 do >85 tačaka stepena sjaja
 • Primena specijalnih aditiva

Download

Download