RAUGEO therm materijal za ispunu

Opis

Profesionalni materijal za ispunu bušotina

Nakon polaganja geotermalne sonde vertikalnim ili radijalnim bušenjem otvor bušotine mora u potpunosti da se popuni. REHAU je u tu svrhu obezbedio materijal za ispunu, specijalno razvijen za primenu kod geotermalnih sondi, koji je otporan na mraz, i to u različitim izradama:

RAUGEO therm 2.0
Termički unapređen materijal za ispunu, toplotne provodljivosti od ca. 2,0 W/mK (ca. 1,0 t/m³)

RAUGEO GeoSolid
Termički unapređen materijal za ispunu, u tri izrade, toplotne provodljivosti od ca. 2,35 – 2,40 W/mK (ca. 1,4 – 1,5 t/m³)

RAUGEO therm 1.2
Materijal za ispunu, toplotne provodljivosti 1,2 W/mK (ca. 0,7 t/m³)

Prednosti

RAUGEO therm 2.0 – termički unapređen materijal za ispunu

  • Toplotna provodljivost ca. 2,0 W/mK
  • Postojanost na mraz prema DIN 52104-A
  • Niske vrednosti vodopropusnosti kf -Wert < 10-9 m/s
  • Utrošak materijala ca. 1,0 t/m³
  • Odgovarajuća tiksotropija, brzo stvrdnjavanje nakon ispune bušotine, bez gubitka materijala u zoni podzemnih voda

Sve ostale podatke vezane za ovaj, ali i druge materijale pogledajte u tehničkim listovima u download-sekciji.