Sistem vođica FLEX

Opis

Upušteni sistem

  • Sloboda kod kreiranja ormana zbog novih dizajnerskih rešenja
  • Fleksibilna upuštena šina
  • Bilo koji spoljni radijus u pozitivnom smeru kretanja
  • Minimalni unutrašnji radijus Ri = 35,5 mm
  • Mogućnost ručnog, hladnog savijanja šine vođice

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Kretanje u leđa:

Fleksibilna šina vođica

Pribor

Pribor

  • Rukohvat lajsna
  • Klizač rukohvat lajsne
  • Pokrivna maska