(FAQ) Često postavljena pitanja o kvalitetu vode

Na bazi saznanja platforme o održivosti RESET.org, koja je više puta nagrađivana, naći ćete odgovore na najznačajnija pitanja u vezi kvaliteta vode.

Kakva je kontrola pitke i flaširane vode kod nas?

U Nemačkoj se strogo kontroliše kako pitka, tako i flaširana voda. Međutim, propisi nemačkog pravilnika o pitkoj vodi su strožiji nego oni za izvornu I mineralnu vodu. Tako pravilnik o pitkoj vodi utvrđuje ukupno 53 granične vrednosti za zahteve u odnosu na kvalitet vode, I to za mikrobiološke, hemijske I fizičke parameter.

Pravilnik za mineralnu i flaširanu vodu (prilog 4 uz § 6a, pasus 1) ukazuje na to da se pitka voda kontoliše na više štetnih materija nego što se to čini kod mineralne i izvorske vode. Tako se pitka voda npr.: kontroliše u odnosu na pesticide, dok se ta kontrola ne obavlja u slučaju mineralne i izorske vode. Prilikom ispitivanja od strane Stiftung Warentest-a 22 blago gazirane i 30 negaziranih mineralnih voda ni jedna od ispitanih voda nije dobila odličnu ocenu. Da je pitka voda iz vodovoda barem jednakog, ako ne i boljeg kvaliteta pokazuje i izveštaj Saveznog Ministarstva za zdravlje i životnu sredinu iz 2015.g. o kvalitetu pitke vode u Nemačkoj.  

Ali zar se za vodu iz slavine ne koristi otpadna voda?

To je, naravno, besmislica! 64% naše vode iz slavine potiče iz prirodnih izvora (podzemna vode), 27% iz površinske vode (reke i jezera) i 9% iz izvornih voda. Pre nego dospe u naše cevovode kao pitka voda ona se dodatno tretira raznim postupcima. Otpadna voda se, s druge strane, nakon tretmana u postrojenju za preradu vode, ispušta u naše vodotokove i time se vraća u prirodni ciklus, a ne u naše cevi.

Zar mineralna voda nema povećan sadržaj minerala?

Iako se povećani sadržaj minerala u mineralnoj i izvorskoj vodi u odnosu na vodu iz slavine koristi u marketinške svrhe, količina je premala da bi bila relevantna za zdravlje. Studija o nutritivnom značaju pitke vode u Nemačkoj pokazuje da, iako flaširana i mineralna voda mogu doprineti ljudskoj potrebi za mineralnim materijama, ona se pretežno pokriva iz čvrste hrane.