Regulaciona tehnika

Opis

Prijatna toplota i blago hlađenje u jednom sistemu

REHAU nudi promišljena sistemska rešenja za regulaciju temperature vode u razvodu i individualnu regulaciju temperature, žičano povezano i daljinsko upravljanje, za grejanje i hlađenje.

Karakteristike:

1. RAUMATIC M:

 • kao žičano povezan element regulacije za pojedinačne prostorije

2. RAUMATIC R:

 • kao bežični element regulacije za pojedinačne prostorije

3. Regulaciona tehnika RAUMATIC HC grejanje/hlađenje:

 • REHAU zaokružuje svoje sisteme za površinskog grejanje/hlađenje sa regulacionom tehnikom za grejanje/hlađenje. Potpuno automatizovan i prema potrebi promenjivi način rada grejanje/hlađenje

4. Regulacioni set fiksnih vrednosti:

 • za montažu na REHAU razdelnik grejnih krugova HKV i HKV-D
 • regulacija temperature vode u razvodu preko podesive fiksne vrednosti
 • za proširenje postojećeg radijatorskog grejanja sa površinskim grejanjem, ukoliko preko toplotnog izvora postoji mogućnost regulacije samo 1 grejnog kruga

5. Regulaciona stanica temperature TRS-V:

 • za montažu na REHAU razdelnik grejnih krugova HKV i HKV-D
 • regulacija vođena prema spoljašnjim uslovima
 • za proširenje postojećeg radijatorskog grejanja sa površinskim grejanjem, ukoliko preko toplotnog izvora postoji mogućnost regulacije samo 1 grejnog kruga

6. Regulaciona stanica temperature TRS 20:

 • za montažu na centralnoj poziciji ili na kotlu za grejanje
 • za proširenje postojećeg radijatorskog grejanja sa površinskim grejanjem, ukoliko preko toplotnog izvora postoji mogućnost regulacije samo 1 grejnog kruga

7. Pumpno-mešna grupa PMG-25 / PMG-32:

 • za montažu na centralnoj poziciji ili na kotlu za grejanje
 • kao pumpno-mešna stanica za proširenje postojećeg radijatorskog grejanja sa površinskim grejanjem
 • mogućnost proširenja sa regulacionim setom temperature vode u razvodu i pretvaranje u samostalnu regulacionu stanicu

8. Regulacioni set temperature vode u razvodu:

 • za montažu na pumpnu-mešnu grupu PMG-25 / PMG-32
 • kao elektronski regulator grejanja, programiran za rad

Prednosti

Prednosti

Sistemi regulacione tehnike nude sledeće prednosti:

 • kompletni sistemi od regulacije temperature vode u razvodu do grejanja / hlađenja
 • savršeno međusobno usklađena rešenja
 • sistemi laki za montažu i rukovanje
 • modularna konstrukcija
 • optimalna regulacija komponenti sistema grejanja/hlađenja
 • mogućnost modularnog proširivanja do 41 prostorije
 • regulacija do 9 razvodnih temperatura vode
 • jednostavno rukovanje preko REHAU Explorer-a
 • integrisano navođenje kroz konfiguraciju za jednostavno i sigurno puštanje u rad

Varijante

Varijante

 • Regulacija temperature vode u razvodu

  - regulaciona stanica temperature TRS-V
  - regulacioni set fiksnih vrednosti
  -
  pumpno-mešna grupa PMG-25 i PMG-32 u kombinaciji sa regulacionim setom temperature vode u razvodu
 • Regulacija temperature pojedinačnih prostorija

  - RAUMATIC M
  - RAUMATIC R Funkregelung
  - Regulaciona tehnika RAUMATIC HC grejanje / hlađenje

Program isporuke

Program isporuke

RAUMATIC M

 • sobni regulator temperature
 • servo pogon
 • regulacioni razdelnik/-EIB
 • moduli za proširenje
 • napajanje 230 V i 24 V

RAUMATIC R

 • bežični sobni regulator temperature
 • servo pogon
 • bežični regulacioni razdelnik
 • napajanje 24 V

Regulaciona tehnika RAUMATIC HC grejanje/hlađenje

 • regulacione jedinice sa modulima za upravljanje
 • senzori
 • prolazni ventil DV
 • trokraki ventil MV