Biomasa & Biogas

Snabdevanje energijom za budućnost

Na području obnovljivih izvora energije biomasa, kao izvor za akumulaciju energije ima odlučujući značaj. Širom sveta u proteklim godinama je izgrađeno na hiljade biogas-postrojenja, grejnih instalacija na piljevinu i kotlarnice na biomasu, kojima se obezbeđuje snabdevanje strujom i toplotnom energijom. REHAU se na ovom tržištu etablirao kao specijalizovani isporučilac sistema, vodeći inovator i kompetentan partner.