Energetski koncepti

Opis

Inovativni energetski koncepti sa sezonskom akumulacijom toplote

Sezonski akumulator toplote predstavlja ključnu komponentu koncepta korišćenja obnovljivih izvora toplote.

Kroz integraciju sezonskog akumulatora toplote omogućena je realizacija inovativnog i održivog snabdevanja energijom sistema kapaciteta većih od 100 kW, a čija se energetska potreba pretežno pokriva iz različitih obnovljivih izvora energije.

Za ovaj koncept dolaze u obzir različiti izvori toplote:

 • Namenske energane (BHKW)
 • Otpadna toplota u industriji
 • Solarni kolektori
 • Solarni apsorberi

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Pored tri glavne komponente - toplotni izvor, sezonski akumulator toplote i potrošač toplote, i druge sistemske komponente nalaze svoju primenu, a u zavisnosti od namene:

 • Kratkotrajni pufer:
  Velike oscilacije u kapacitetu toplotnog izvora moraju pre akumulacije u tlu da se amortizuju putem pufera.
  Posebno kod solarnih kolektora je neophodan pufer kako bi amortizovao vršna opterećenja.
 • Toplotna pumpa za visoke temperature:
  Ukoliko je potreba za temperaturom iz akumulatora toplote viša od raspoložive, potrebno je dodatno predvideti i toplotnu pumpu. Toplotna pumpa dovodi temperaturu iz akumulatora toplote sa geosondama na željenu temperaturu za grejne instalacije. Ovakva toplotna pumpa je najčešće specijalne izrade kako bi mogla efikasno da koristi temperaturni raspon tla.
 • Kotao za vršno opterećenje:
  U zavisnosti od slučaja primene i energetskog koncepta nekada je ekonomičnije da se vršno opterećenje amortizuje kroz kotao za vršno opterećenje. Na taj način ostali delovi sistema mogu da se dimenzionišu za uobičajen način korišćenja. Kotao za vršno opterećenje se uključuje samo u slučaju potrebe.