E-stanovanje u budućnosti projekat 4

Inteligentno stanovanje u srcu Berlina

Stara fabrička zgrada, koja je sagrađena još 1910 u Berlinu, biće renovirana u okviru građevinsko-medijskog projekta "e-stanovanje u budućnosti" i biće jedna od najmodernijih zgrada u Berlinu. Mnogobrojna REHAU sistemska rešenja biće deo ovog projekta.

Cilj projekta "e-stanovanje u budućnosti" je ambiciozan. Naime realizacija kako novo sagrađenih objekata, tako i objekata predviđenih za renoviranja mora da bude takva da pruži savremeni doživljaj stanovanja, koji će istovremeno ispuniti estetske, praktične i tehničke zahteve. Ovo se postiže stapanjem arhitektonskih, dizajnerskih i tehnoloških koncepata koji inteligentno stanovanje pretvaraju u realnost. Dabei soll sich die Wohnumgebung den Bedürfnissen des Bewohners anpassen und nicht umgekehrt.

Projekat 4

Od 2004.g. uspešno su realizovana već tri stambena projekta u gradskoj četvrti Prenzlauer Berg, u Berlinu, u okviru građevinsko-medijskog projekta "e-stanovanje u budućnosti". Sada je 4. projekat pred završetkom. Ovde se radi o staroj fabrici tekstila iz 1910.g. koja je sanirana od temelja na niivo energetskog objekta 55.  Na taj način će ukupno nastati ca. 2.600 m2 stambene površine, na tri područja. "Showroom" u kome se predstavlja koncept "e-stanovanja 2022" zauzima celokupno prizemlje zgrade. Od prvog do petog sprata nalaze se ukupno 32 stambene jedinice, a kao dodatak biće izgrađena "e-kancelarija budućnosti" u vidu penthauza. 

REHAU tehnika inside

Kako su zahtevi u odnosu na energetsku efikasnost zgrade bili veoma visoki, svoju primenu je našlo oko 200 prozora izrađenih od sistema profila GENEO. Naravno da nije moglo da izostane ni površinsko grejanje/hlađenje kao aktuelan sistem za energetski efikasno temperiranje objekata, a koji svoju primenu nalazi kod energetske sanacije zgrada. Tako je ugrađeno ukupno 12.000 metara RAUTHERM S cevi i oko 2.000 kvadratnih metara REHAU VARIONOVA ploča.

Ali nije samo tema "energetska efikasnost" imala bitnu ulogu kod 4. projekta e-stanovanja, već i korišćenje i tretman vode. Visoki zahtevi u odnosu na higijenu kod instalacija pitke vode doveli su do toga da se ugradi oko 3.000 metara cevi instalacionog sistema RAUTITAN. Za bešumnu odvodnju otpadnih voda, a time i još bolji kvalitet stanovanja, korišćeno je 900 metara RAUPIANO PLUS cevi, sistema bešumne kućne kanalizacije. 

MestoBerlin, Nemačka
Nosilac projektadi-Vision bau-medien-projekte GmbH
Vrsta projektaStambeno-poslovna zgrada
Godina2011
Nova dimenzija prozora
Stiropor ploča VARIONOVA
Vodovodna instalacija
RAUPIANO PLUS