Pitanja? Odgovori!

Najvažniji odgovori na pitanja na temu RE.SOURCE i voda za piće iz kuhinjske slavine.

BAU-D1610 - 80265


Da li postojeća instalacija mora da ispuni posebne zahteve radi montaže RE.SOURCE?

Armatura se priključuje kao i svaka druga uobičajena armatura. Jedino hladnjak jedinice za montažu u donji kuhinjski element zahteva radi dovoljnog dovoda vazduha jedan izduvni kanal za topli vazduh sa zadnje strane kuhinjskog elementa kao i utičnicu za priključak električne energije sa 230 V i 16 A.

Da li mogu sam da instaliram RE.SOURCE?

RE.SOURCE se može nabaviti preko kvalifikovanog instalatera. Zbog toga Vam preporučujemo da i instalaciju izvede kvalifikovani instalater.

Koliko energije troši RE.SOURCE?

Maksimalna snaga rashladne jedinice iznosi 223 W kod RE.SOURCE BASIC, i  225 W kod RE.SOURCE PREMIUM. Maksimalna snaga kod verzije PREMIUM+ iznosi 1.906 W.

Koliko gazirane vode može da se dobije pomoću jednog CO2-cilindra?

Uobičajeni trgovački CO2-cilindri kapaciteta 425 g su dovoljni za do 60 l gazirane vode. Preko toga u svakom trenutku imate mogućnost priključenja većih CO2-boca. 2 kg su pri tom dovoljna za do 350 l gazirane vode, 6 kg za do 850 l i 10 kg za do 1.400 l.

Po čemu prepoznajem kada je potrebno zameniti CO2-cilindar?

Kod verzija RE.SOURCE PREMIUM i PREMIUM+ možete preko statusnog menija na ekranu da proverite nivo punjenja Vašeg CO2-cilindra. Kod verzije RE.SOURCE BASIC se ispražnjeni cilindar manifestuje smanjenim nivoom gaziranja

Koliko je zahtevna zamena CO2-cilindra?

Otvorite jedinicu u donjem kuhinjskom elementu, odvrnite prazan cilindar i uvrnite novi cilindar – gotovo. Kod verzija RE.SOURCE PREMIUM i PREMIUM+ jednostavno pratite uputstvo na ekranu.

Koliko često moram da menjam filter?

Kod verzija RE.SOURCE PREMIUM i PREMIUM+ preko ekrana dobijate informaciju o potrebi zamene filtera. Kod verzije BASIC imate LED-lampicu na jedinici u donjem kuhinjskom elementu. Filterski kapacitet našeg standardnog filtera dostiže do 5.000 l. Ipak, preporučujemo zamenu filtera jednom godišnje, čak i ako 5.000 l nije dostignuto.

Koliko je zahtevna zamena filtera?

Otvorite jedinicu u donjem kuhinjskom elementu, zatvorite zapornu slavinu filtera, postavite filter prema uputstvu za korišćenje. Kod verzija RE.SOURCE PREMIUM i PREMIUM+ pročitajte uputstvo jednostavno na ekranu.

Da li za RE.SOURCE mogu da koristim takođe i filtere drugih proizvođača?

Ne, korišćenje filtera koji se razlikuju od filtera specificiranih od strane REHAU nije moguće.

Gde mogu da nabavim potrošni materijal kao što je filter, CO2-cilindar ili pribor za čišćenje?

Sav potrošni materijal je moguće nabaviti preko REHAU Online-Shop-a na rehau.com/webshop. Obzirom da RE.SOURCE funkcioniše sa svakim trgovački uobičajenim CO2-cilindrom, isti možete zameniti cilindrima dostupnim na tržištu.

U Nemačkoj voda za piće iz gradske vodovodne mreže je izvanrednog kvaliteta. Zbog čega je onda potreban još i RE.SOURCE?

Kvalitet vode za piće se u Nemačkoj dobro kontroliše – ali samo do predajne jedinice (vodomernog šahta) ispred Vaše kuće. Moguće kontaminacije u vodovodnoj instalaciji i čestice koje utiču na ukus vode, se filtriraju pomoću RE.SOURCE. Tako ste u svakom trenutku sigurni u kvalitet Vaše vode. Pri tom ne treba zanemariti i dodatni komfor koji pružaju ohlađena i gazirana voda raspoložive u svakom trenutku iz Vaše slavine.

Šta se dešava ukoliko RE.SOURCE ne koristim duže vreme?

U principu RE.SOURCE ne bi trebalo da se ne koristi duži vremenski period. Ukoliko se međutim dogodi da se ne koristi duže od 72 sata, sistem mora da se ispere sa minimalno 4 litara vode. Ukoliko se ne koristi duže od 4 nedelje, tada sistem mora da se očisti (videti sledeću tačku), a takođe i da se zameni filter. Da bi se izbegle ovakve situacije, kod varijanti RE.SOURCE PREMIUM i PREMIUM+ može se aktivirati automatsko ispiranje u zadatim vremenskim intervalima.

Koliko često mora se čisti RE.SOURCE?

Za korišćenje u kancelarijama, ordinacijama i proizvodnim pogonima standardom DIN EN 6650 je predviđeno polugodišnje čišćenje. Za privatno korišćenje bi takođe trebalo da se pridržavate ovog intervala. Detaljnije informacije o ovome ćete naći u sledećoj tački. Samu armaturu treba redovno čistiti mekom krpom kao i odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Ne savetujemo upotrebu sredstava za čišćenje koja sadrže rastvarače ili kiseline, odstranjivače kamenca, sirćeta i sredstava za čišćenje sa sirćetnom kiselinom.

Koliko je zahtevno čišćenje sistema?

Čišćenje možete jednostavno i bez napora sami da izvršite pomoću uloška za čišćenje i odgovarajućeg sredstva za čišćenje. Za čišćenje RE.SOURCE preporučujemo sredstvo za čišćenje TM DESANACIDFP u praškastom obliku. Za vreme čišćenja ekran kod RE.SOURCE PREMIUM i PREMIUM+ Vas sasvim jednostavno vodi kroz pojedinačne korake i automatski ih izvodi. Kod varijante BASIC je proces čišćenja opisan u priloženom uputstvu.

Da li mogu individualno da podešavam nivo gaziranja kod RE.SOURCE?

Kod varijanti RE.SOURCE PREMIUM i PREMIUM+ je dodatno moguće podesiti nivo gaziranja  „medium“ pomoću individualne funkcije. Molimo Vas da pri tom obratite pažnju da temperatura i tvrdoća vode bitno utiču na sposobnost  vode da apsorbuje CO2.

Da li mogu da priključim bilo koji CO2-cilindar ili CO2-bocu?

Možete koristiti trgovački uobičajene CO2-cilindre od 425 g, kao i trgovački uobičajene CO2-boce do 10 kg preko eksternog priključka. Pritom se mora voditi računa o sigurnosnim pravilima. Odgovarajuće CO2-cilindre i CO2-boce možete nabaviti na pr. kod firme Sodabär na shop.sodabaer.de

Kolika mora da bude površina prostorije pri upotrebi većih CO2-boca?

Za veće CO2-boce sigurnosni pravilnici predviđaju za 2 kg do 15 m2, za 6 kg do 45 m2 i za 10 kg do 75 m2.

Da li upotreba RE.SOURCE u kancelariji podleže pod određene pravilnike?

Ne, kako u privatnom prostoru tako i prilikom korišćenja u kancelarijama ili proizvodnim pogonima važi Pravilnik o životnim namirnicama (Nemačka). Drugačiji pravilnici važe pri korišćenju u gastronomskoj delatnosti.

Da li postoji mogućnost priključenja uređaja za uklanjanje kamenca ispred RE.SOURCE?

Da, uređaj za uklanjanje kamenca se može instalirati ispred RE.SOURCE. To međutim utiče na sposobnost Vaše vode da apsorbuje CO2 , obzirom da što su manja karbonatska tvrdoća i pH-vrednost vode, to je manja njena sposobnost vezivanja CO2

Koliki je kapacitet bojlera kod RE.SOURCE PREMIUM+?

Kapacitet bojlera kod RE.SOURCE PREMIUM+ iznosi 500 ml. Ukoliko Vam treba više vrele vode, morate jednostavno malo da sačekate dok se voda u jedinici za montažu u donji kuhinjski element ponovo zagreje. Maksimalni kapacitet vrele vode na 1 čas iznosi  6 l.Tako jednostavno za pokretanje.

Samo četiri elementa obezbeđuju savršen užitak u vodi:


412-D005 - 80293

Armatura

Jednostavan izbor armature za pitku vodu u potpunosti prema Vašim potrebama.

412-D023 - 81153

Jedinica za montažu u donji kuhinjski element

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama se uklapa u skoro svaki donji kuhinjski element.

CO2-Cilindar

Unosi ugljen-dioksid u vodu i omogućava njeno gaziranje.

412-D020 - 81150

Filter za vodu

Obezbeđuje zdravu vodu dobrog ukusa, a pritom je i troškovno povoljan.


BAU-D1609 - 80264


Raspoloživo od 4. Kvartala 2020


Ostvarite kontakt.

U 4. Kvartalu 2020 je došlo vreme: tada RE.SOURCE stiže na tržište. Kontaktirajte nas već danas i budite među prvima koji će biti obavešteni kada će RE.SOURCE biti raspoloživ. Unošenjem Vašeg mesta stanovanja možemo Vam istovremeno preporučiti i nekog od kvalifikovanih instalatera iz Vaše okoline za ugradnju RE.SOURCE.

Molimo Vas da popunite polja označena sa "*" i zatim kliknete na "Neobavezujući upit".

Srdačno se zahvaljujemo na Vašem upitu. Stupićemo u kontakt sa Vama u najkraćem mogućem periodu.

Vaš upit nije mogao biti poslat. Prekontrolišite molimo Vas obavezna polja za unos.

An error occured, please try again later. (Form was not sent!)Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection