Wirtschaftlichkeit

Ekonomičnost

REHAU PE-XA: Ekonomičnije od čelika

Ekonomičnost celom linijom

Kod projekata za lokalno grejanje karakteristike materijala za cevi su ključni faktor po pitanju ekonomičnosti. Ovde je polimerni materijal PE-Xa kompanije REHAU u jasnoj prednosti u odnosu na čelik.

Polaganje koje izuzetno štedi prostor

Jednostavne trase, jednostavno polaganje

Fleksibilnost polimernih sistema omogućava optimizovano vođenje trasa, posebno u često skučenim uslovima u već postojećim stambenim prostorima.

100%

Samokompenzacija

Bez kompenzatora, jednostavno račvanje

Naši sistemi cevi su samokompenzujući. Ni na glavnim trasama, ni na priključcima zgrada se ne moraju planirati mere za kompenzaciju. I: Sve veze su realizovane isključivo presovanjem, a ne zavarivanjem. To čini suvišnim mere koje povećavaju troškove za praćenje kvaliteta.

DUO
Dužina kotura do 400 m.

Brže, zahvaljujući DUO cevi koja se isporučuje u vidu kotura

Još jedna prednost u odnosu na čelik: Naše PE-Xa cevi do dimenzija DUO d75, odn. UNO d140 se na gradilišta isporučuju kao koturovi – u dužinama do 400 m. Na taj način se eliminiše veliki deo radova oko povezivanja i dodatnog izolovanja. Pored toga, naše mreže se konsekventno projektuju sa DUO cevima. Posledica toga je da se svi radovi na iskopima svode na minimum.

30%

ekonomičnije
od čelika
 

Ukupna prosečna ušteda: 30% u odnosu na čelik

Korišćenjem plastike se u ukupnim troškovima – u niskogradnji prilikom polaganja i kod materijala – uštedi u proseku 30% u odnosu na čelik.

Priključak
u radu

tokom eksploatacije

Naknadni priključci – takođe i tokom eksploatacije – nisu problem

Ovo je takođe još jedan dodatni faktor uštede: naknadi priključci. Kod REHAU sistema od polimera oni ne predstavljaju problem. Mi Vam pružamo podršku sa profesionalnim alatima i postupcima. Na taj način se naknadni priključci mogu izvesti i tokom eksploatacije.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection