Fleksibilnost

Fleksibilnost

Jasna prednost i kod polaganja

Kod postojećih stambenih objekata, kao i u urbanom okruženju REHAU cevovodi od PE-Xa materijala imaju jasnu prednost u odnosu na čelik: Plastični vodovi se zbog svoje fleksibilnosti mogu mnogo lakše prilagoditi teškim situacijama polaganja i terena.

Fleksibilno polaganje

Fleksibilno do konačnog polaganja

Neophodne promene plana, odn. trase se često prepoznaju tek prilikom realizacije. Kod čeličnih cevi to uvek predstavlja veliki rizik za budžet: Troškovi materijala i polaganja brzo premašuju kalkulaciju i po nekoliko puta. Korišćenjem naših sistema polimernih cevi ovaj rizik se u značajnoj meri svodi na minimum. Fleksibilnost ostaje očuvana do kraja. Na taj način se izbegavaju komplikovani dodaci specijalnih komponenata, što zauzvrat štedi troškove i vreme.

Brza instalacija

Eliminišu se složeni radovi na zavarivanju i naknadnoj izolaciji

Dodatna prednost naših sistema plastičnih cevi: Za njih nisu potrebni specijalno obučeni i opremljeni timovi za komplikovane radove na zavarivanju i naknadnom izolovanju. Efekat: Troškovi se smanjuju, smanjuje se uloženi napor za koordinaciju i vreme gradnje se znatno skraćuje.

Jednostavna naknadna izolacija

Naknadna izolacija: Jednostavno i brzo

Mesta spajanja se moraju naknadno izolovati. Da bi se to brzo obavilo, imamo dva sistema: univerzalni sistem sa termoskupljajućim spojnicama za maksimalnu fleksibilnost prilikom obrade na gradilištu i oprobani REHAU sistem Clip-spojnica koji se sastoji od dve kompaktne, robusne poluobloge sa specijalnim zaptivnim prstenovima za veoma brzo i sigurno zaptivanje.

Saznajte više u našem stručnom članku „Posebne situacije polaganja u lokalnim mrežama grejanja“ iz magazina EuroHeat&Power:
Pročitaj stručni članak

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection