Sicherheit

Sigurnost

Jak dokaz kvaliteta

„Kvalitet“ se izgovara lako. Međutim, proizvođači moraju biti u mogućnosti da pruže dokaze, jer: kvalitet materijala i obrada su ključni za vek trajanja i ekonomičnost kompletnih projekata.

Qualität

„Kvalitet sistema“ je ključan

Izgradnja mreža lokalnih grejanja predstavlja infrastrukturnu meru i predstavlja investiciju za budućnost. Zato je još važnije dugoročno ponašanje medijumske cevi koja se koristi, kao i njene tehnologije povezivanja, ali i fleksibilnost celog sistema.

Pe-Xa

Multivalentne mreže zahtevaju posebne kvalitete

Činjenica je: Radni parametri, a time i zahtevi koji se postavljaju pred savremene mreže lokalnog grejanja zahtevaju specifične karakteristike materijala za cevi kroz koje teku fluidi. Zbog toga je REHAU još pre 20 godina razvio specijalnu recepturu za svoje PE-Xa cevi za lokalno grejanje.

Qualitätsbeweis

Dokaz kvaliteta: Već 40 godina testovi u laboratoriji

Vek trajanja PE-Xa u kvalitetu koji isporučuje REHAU se kreće između 30 i 50 godina. Na lokaciji Erlangen REHAU koristi sopstvenu akreditovanu laboratoriju u kojoj se još od 1979. PE-Xa cevi ispituju dugotrajnim testovima, između ostalog na dugotrajnu otpornost na pucanje, nepropusnost i ponašanje pod pritiskom. Sa najboljim rezultatima. Nijedan drugi proizvođač ne raspolaže takvim dokazima.

Iso

Sertifikovano u skladu sa ISO 9001

REHAU je sertifikovan u skladu sa ISO 9001. Pored toga konstantno ispitujemo kvalitet naših cevi ne samo interno, već i eksterno od strane nezavisnih instituta.

Abquetschvorrichtung

Uređaji za stiskanje

REHAU je jedini proizvođač koji nudi dva sistema za ekonomično proširenje, odn. naknadno zaptivanje mreže: specijalni uređaji za stiskanje ili sopstvena armatura za bušenje. Naša receptura za materijal time kod proširenja mreže nudi stepen radne sigurnosti i fleksibilnosti koji ni u čemu ne zaostaje u odnosu na sisteme od čelika.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection