Mi o nama

Unlimited Polymer Solutions

Na području energetski efikasne gradnje, korišćenju obnovljivih izvora energije i upravljanje vodama, kao i u segmentu „Mobility & Future Living“ REHAU je pružio svoj održivi doprinos za ekološke i ekonomske izazove sutrašnjice. Kompetentnost i otvorenost za inovacije učinili su da REHAU postane vodeći dobavljač sistemskih rešenja na bazi polimera i servisnih usluga za područja Građevinarstvo, Automotivi i Industrija. Zahvaljujući kombinaciji veoma efikasnog razvoja i izrazito decentralizovane organizacije prodaje i servisnih usluga, međunarodna grupacija se na tržištu svrstala među TOP-dobavljače. Visok stepen profesionalizma od razvoja materijala do izrade, kao i strast prema neograničenom potencijalu primene polimernih materijala predstavlja preduslov da vodeća premijum marka bude širom sveta uspešna.

Filozofija

Još od osnivanja firme, REHAU nastoji da kroz individualne recepture plastičnih masa ovlada novim područjima primene. Polazna osnova: uobičajene materijala zameniti efikasnijim polimernim materijalima i kreativnim sistemskim rešenjima kupcima ponuditi dodatnu korist.

... saznajte više

Kompetentnost

Kroz izuzetne inovacije i visoku pouzdanost generiše se dugoročna prednost nad konkurencijom. Naš, za branšu vezani, specifičan Know-how iz naša tri poslovna segmenta – Građevinarstvo, Automotivi i Industrija – konzekventno umrežavamo, kako bi širom sveta trajno ojačali svoju vodeću poziciju na nivou proizvoda, savetovanja i servisa sa promišljenim ponudama sistema i usluga. Dugoročno postavljena strategija kompanije REHAU nas čini povrh svega nezavisnim i pouzdanim partnerom za naše kupce širom sveta.

... saznajte više

Nabavka

Centralna uprava REHAU grupe nalazi se u švajcarskom Muri-ju, gde se ujedno nalazi i management materijalima i logistikom. Ovo samostalno trgovačko društvo vodi za REHAU, širom sveta, centralnu nabavku sirovina, mašina i postrojenja, a povrh svega organizuje transport i logistiku. Pri tome je stalan prioritet ekonomičnost, kvalitet, servis, pouzdanost i sposobnost isporučivanja.

... saznajte više

Akademija

REHAU AKADEMIJA je centralna institucija znanja o našim sistemskim rešenjima i servisnih usluga na području Građevinarstva i Industrije. Kako bi se naše obećanje o kvalitetu svuda kompetentno ostvarivalo, ciljanim školovanjima preduzetnicima, trgovcima i prodavcima pružamo osnove i detalje o našim uslugama. Školovanja se redovno održavaju u našim centrima za obuku, u REHAU prodajnim kancelarijama i direktno na licu mesta kod kupca.

... saznajte više

Društvena odgovornost

Kao međunarodno aktivna kompanija i poslodavac svestan svoje odgovornosti, REHAU se angažuje i izvan okvira svoje suštinske poslovne delatnosti. Širom sveta se zalažemo na najrazličitijim društvenim područjima za ekološke, ekonomske, društvene i kulturne teme. Uvek sa ciljem da dugoročnu preuzmemo društvenu odgovornost, a ne da delujemo u individualnom slučaju bez nekog trajnog efekta.

... saznajte više

Istorija

1948. Helmut Wagner započinje proizvodnju kedera i creva. Kao proizvodni pogon služi mu pomoćna zgrada u fabrici kože, koja je osnovana 1907.g. Razvoj proizvodnje je bio veoma brz zbog čega je REHAU već tada svoj uspeh postavio na široku osnovu od više hiljada različitih proizvoda i sistema.

... saznajte više

REHAU u Austriji...

1956. godine po prvi put u inostranstvu osnovana je čerka firma REHAU grupe. 1961.g. započela je izgradnja proizvodnog pogona u Neulengbach-u, donja Austrija, koji se po završetku pa sve do danas stalno proširuje. Nakon toga je usledilo osnivanje prodajne kancelarije GRAĐEVINARSTVO sa sedištem u Guntramsdorfu, donja Austrija i INDUSTRIJA u Lincu, gornja Austrija. Kao i u svim ostalim zemljama regiona lokalno tržište je pokriveno distributivnom mrežom i uspešno se obrađuje.

...i regionu jugoistočne Evrope

Od 1996. godine Uprava za jugoistočnu Evropu ima sedište u Guntramsdorfu kod Beča. Početkom 2007. godine, u toku reorganizacije rukovodeće strukture unutar REHAU grupe, uprava za jugoistočnu Evropu preimenovana je u region (SE). Tom regionu pripada Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Austrija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Slovačka, Češka, Turska, Mađarska, Ukrajina i Kipar.

Pored fabrike u Neulengbach-u postoji proizvodni pogon i u Osmaneli (Turska).Austrija danas sa više od 1.450 zaposlenih na nivou regiona SE, na 24 lokacija, u 19 zemalja pruža svoju podršku na područjima Finance, Human Resources, primenjena technologija, Supply Chain Management, IT/IS i Marketing/Communications/Public Relations. Oko 450 zaposlenih trenutno radi za REHAU u Austriji, a ostatak od 1.000 u ostalim zemljama.

Informacije o materijalu