Tehnologija

U REHAU inženjeri i tehničari prate proizvod od razvoja do ugradnje i primene. Naša procesna tehnologija obuhvata pripremu proizvod za serijsku proizvodnju i optimizaciju proizvodnog procesa. U tome u znatnoj meri učestvuju naši specijalizovani i dobro organizovani proizvodni pogoni. Povrh toga stvaramo optimalne okvirne uslove, kao na primer logistiku i isporuku po sistemu just-in-time.

Ciljanom obradom polimernih materijala mogu se postići različita svojstva proizvoda. Naš mašinski park raspolaže širokom paletom modernih postupaka obrade. Visokospecijalizovani inženjeri i tehničari u razvoju brinu o neophodnoj usklađenosti proizvoda sa željama naručioca.

Pri izradi sopstvenih alata naši alatničari i inženjeri se zalažu za postizanje najboljih mogućih rezultata. Raspolažu izuzetnim iskustvom i najmodernijim mašinama. Idealni okvirni uslovi i tesna saradnja sa stručnjacima na svim nivoima doprinose uspehu.

Obrada polimernih materijala

REHAU prerađuje čitav niz polimernih materijala

  • postupkom ekstrudiranja za sve, tehnički izvodljive, preseke
  • postupkom livenja pod pritiskom, delove na mašinama sa silom stezanja od 200 kN do 40.000 kN
  • primenom specijalnih postupaka, tehnika unutrašnjeg gasnog pritiska, dvokomponentno livenje pod pritiskom, naknadno brizganje
  • postupkom ekstrudiranja komprimovanim vazduhom u delove volumena od 1,5 do 250 litara, pre svega za sisteme razvoda vazduha, lakirane zadnje spojlere i rezervoare vode za automobilsku industriju
  • postupkom duvanja stirolpolimera, nov način oblikovanja duvanjem, koje se ubraja u najekonomičnije postupke za izradu izolovanih vođica ventilacionog vazduha

Konfekcioniranje/lakiranje

REHAU koristi široku paletu postupaka za naknadnu obradu svojih proizvoda, između ostalog:

  • Lakiranje – pre svega spoljnih elemenata za automobilsku industriju, u svim bojama vozila
  • Oplemenjivanje površina plastificiranjem, kaširanjem i štampom
  • Konfekcioniranje/montaža mašinskom obradom, montiranje i sklapanje, savijanje i spajanje uz primenu najmodernije laserske i robot tehnologije

Informacije o materijalu