Sporazum o obezbeđivanju kvaliteta

REHAU sporazum o obezbeđivanju kvaliteta sa dobavljačima

Obezbeđivanje kvaliteta u saradnji sa dobavljačima

Putem sledećeg linka imate mogućnost downloada sporazuma o obebzeđivanju kvaliteta (QSV) sa dobavljačima, u pdf-formatu: www.rehau.com/qsv.
Sporazum o obezbeđivanju kvaliteta (QSV) je ugovorni element sa dobavljačima i sadrži, u zavisnosti od područja primene, definisane standarde.

Putem sporazuma o obezbeđivanju kvaliteta (QSV) podržavaju se zahtevi u odnosu na uspešnu integraciju dobavljača u lanac naše nabavke. Pod rukovodstvom nabavnih službi u kompaniji REHAU sporazum o obezbeđivanju kvaliteta (QSV) opisuje ključne elemente u obezbeđivanju kvaliteta, i to metode upravljanja kvalitetom, instrumente, interfejs-tačke i interdisciplinarne kontrolne cikluse. Odgovarajuće odgovornosti dobavljača su zapisane u sporazumu o kvalitetu QSV.

Informacije o materijalu