Programi za razvoj veština u komercijali

Programi za razvoj veština u komercijali

Programi za razvoj zaposlenih

REHAU zaposlenima sa potencijalom nudi mogućnosti da uzmu učešća u programima za razvoj zaposlenih, koji se upravo baziraju na njihovim potencijalima. U trajanju od 18 meseci učesnici se sistematski pripremaju za izazove na hijerarhijski višoj poziciji. Kroz samostalno studiranje i prateće programe treninga i razvoja omogućavamo sticanje kako opštih veština i stručnog znanja, tako i sticanje znanja engleskog jezika. Na kraju odlučuju individualni rezultati postignutog tokom programa za razvoj zaposlenih i na radnom mestu o tome da li će neko biti unapređen ili ne.

Akademska kvalifikacija

Studije sa intenzivnom praksom
Projekat „Studije sa intenzivnom praksom“ usmeren je na kvalifikovane, visoko motivisane REHAU saradnike koji su završili stručno školovanje. Time im se pruža mogućnost da i za vreme nastavka studija ostanu u vezi sa našim preduzećem i stečeno teoretsko znanje kombinuju sa praksom.

Propisani semestar koji studenti treba da odrade u praksi kao i svu potrebnu dodatnu praksu za vreme semestralnih praznika studenti naravno apsolviraju u REHAU. Po završetku studija početnike u skladu sa njihovom kvalifikacijama očekuje odgovarajuće radno mesto.

Internacionalne obuke

REHAU nudi vrlo individualne programe za stručno usavršavanje – od međunarodnog programa za pripravnike pa sve do specijalnih programa za edukaciju. Na taj način naši saradnici profitiraju od specijalno prilagođenih priprema za svoje buduće zadatke.