Corporate Culture

Za nas kao inovativnu porodičnu kompaniju profesionalnost je osnovni preduslov, da kao premijum marka zauzimamo vodeću poziciju širom sveta. Taj uspeh je rezultat rada naših efikasnih i fleksibilnih saradnika, kojima dugoročno nudimo sigurna radna mesta. Srazmerno niska stopa fluktuacije, odraz je našeg inteligentnog i pouzdanog kadrovskog koncepta, koji se bazira na tri stuba: efikasnost, nezavisnosti i direktna komunikacija.

Efikasnost

Spremnost svakog pojedinog saradnika da da svoj maksimum za nas je od centralnog značaja, jer uspeh REHAU-a je i rezultat angažovanog rada svih zaposlenih. Naši zaposleni učestvuju u odgovornosti da se REHAU grupa razvija, i to tako što pružaju svoj najbolji radni učinak. Naša kompanija podstiče takav angažman fer nagrađivanjem, koje se određuje prema uslovima na tržištu rada i pre svega zavisi od radnog učinka.

Nezavisnost

REHAU kao kompanija koja nije orijentisana ka berzi je nezavisna od oscilacija na tržištu akcija i zbog toga njeni kupci i zaposleni mogu dugoročno da računaju na nju. Tako treba da bude i u budućnosti. REHAU odlikuje pouzdanost porodične kompanije usmerene na srednje- i dugoročne ciljeve. U prvi plan ne stavljamo kratkoročnu dobit, već konstantan rast i održivost. Svoje saradnike smatramo preduzetnicima u našoj kompaniji, i podstičemo samoinicijativu i odgovorno delovanje.

Direktna komunikacija

Zaposleni je kod REHAU-a u samom središtu. Sa njim planiramo dugoročnu saradnju, koja se zasniva na posebnom odnosu međusobnog poverenja. U skladu sa tim od značaja je direktna komunikacija između zaposlenih, kao i između zaposlenih i pretpostavljenih. Prema principu „otvorenih vrata“ svi zaposleni u REHAU imaju mogućnost da iznad svih rukovodećih nivoa svoj predmet iznesu i samoj poslovnoj upravi.