Radna okruženja

Za REHAU se podrazumeva da svojim zaposlenima ponudi aktraktivno radno okruženje sa najvećom mogućom transparentnošću, mogućnostima za dijalog, fleksibilnost i efikasnost.Na našim mnogobrojnim lokacijama širom sveta već danas raspolažemo sa spektrom najrazličitijih kancelarijskih koncepata, koji su jednako individualni, kao i ljudi koji rade u njima.

Uprava REHAU Rheniumhaus

REHAU lokacije

Nakon osnivanja u istoimenom gornjefranačkom gradu, REHAU se prvo etablirao u Nemačkoj i susednim zapadnim zemljama. Vrlo brzo je usledilo širenje po Evropi, kao i ekspanzija prema Severnoj Americi, Aziji i Australiji. U proteklih nešto više od desetak godina kompanija je veoma zastupljena i na prostoru istočne Evrope.


Na više od 170 lokacija širom sveta REHAU želi da bude što prisutniji na tržištu i što bliži svojim kupcima. Zbog toga se sedišta mnogih uprava i fabrika u Kini, Rusiji, Severnoj Americi ili Nemačkoj nalaze u industrijskim zonama, a ne u gradskim sredinama. To ne predstavlja samo prednost za strateški povoljne logističke veze, već pozitivno deluje i na radno okruženje i atmosferu.

REHAU lokacije

rehauwork

Koncepti kancelarijskog prostora

Zahtevi za efikasnim i fleksibilnim delovanjem i agiranjem stalno rastu. Zbog toga na raznim lokacijama širom sveta nudimo najrazličitije koncepte kancelarijskih prostora, koji su podjednako individualni, kao i ljudi koji rade u njima.

Bilo da se radi o kancelarijama za pojedinca, grupu zaposleniha ili o velikim ne pregrađenim kancelarijama, radni prostori koncipirani su u skladu sa potrebama naših zaposlenih. U najmodernijoj novogradnji, kao i u industrijskim objektima stvaramo podsticajnu radnu atmosferu, a korišćenje prostora je istovremeno ekonomično, funkcionalno i fleksibilno.