Profil Austrije i jugoistočne Evrope

REHAU u Austriji i jugoistočnoj Evropi

1956.g. u Austriji po prvi put je osnovana ćerka firma REHAU grupe u inostranstvu.

1968.g. započela je izgradnja proizvodnog pogona u Neulengbach-u, donja Austrija, koji se po završetku pa do danas stalno proširuje. Usledilo je osnivanje prodajne kancelarije Beč, za područje Građevinarstva sa sedištem u Guntramsdorfu u donjoj Austriji i prodajne kancelarije Linc, za područje Industrija u gornjoj Austriji.

Kao i u svim drugim zemljama regiona i ovde se uspešno obrađuje lokalno tržište putem razvijene distributivne mreže.

REHAU

Region Southeast Europe (SE)

Od 1996. godine Uprava za jugoistočnu Evropu ima sedište u Guntramsdorfu kod Beča. Početkom 2007. godine, u toku reorganizacije rukovodeće strukture unutar REHAU grupe, uprava za jugoistočnu Evropu preimenovana je u region (SE).

Tom regionu pripada Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Austrija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Slovačka, Češka, Turska, Mađarska, Ukrajina i Kipar.

Pored fabrike u Neulengbach-u postoji proizvodni pogon i u Osmaneli (Turska).

Austrija danas sa više od 1.900 zaposlenih na nivou regiona SE, na 24 lokacija, u 19 zemalja pruža svoju podršku na područjima Finance, Human Resources, primenjena technologija, Supply Chain Management, IT/IS i Marketing/Communications/Public Relations. Oko 450 zaposlenih trenutno radi za REHAU u Austriji, a ostatak od 1.000 u ostalim zemljama.

Značajan lokalan partner …

Na području Unutrašnjih instalacija (GT) i snabdevanju, sanaciji i životne sredine (VSU) REHAU je na austrijskom tržištu među vodećim kompanijama. Sa profilnim i konfekcijskim rešenjima, koje se proizvode u Neulengbach-u snabdevaju se eminentni kupci sa područja industrije bele tehnike.

U jugoistočnoj Evropi, na svim tržištima gde je prisutan, REHAU drži primat na području prozorskih i fasadnih sistema (FF).

… i poslodavac

Proizvodnja i distribucija polimernih sistema je danas značajna privredna grana. Potražnja raste u kontinuitetu. U skladu sa tim je i velika potreba za kvalifikovanim kadrovima. Samo u donjoj Austriji je u proteklih pet godina otvoreno više od 80 novih radnih mesta (naročito na području tehnike i marketinga). U jugoistočnoj Evropi ova brojka je veća i iznosi preko 200 radnih mesta.