Dekorcentar - kant trake

Od ploče ili laminata do odgovarajuće kant trake

Uz pomoć REHAU dekorcentra dobićete siguran predlog kombinacije po pitanju dizajna RAUKANTEX kant trake iz EXPRESS COLLECTION, koja će odgovarati ploči i laminatima određenih proizvođača.

Ovde ćete naći uz ploču odgovarajuću kant traku.

Jednostavno i brzo dobićete osim toga i pregled kompatibilnosti kompletne EXPRESS COLLECTION uz više od 10.000 ploča/laminata.

Dekorcentar online