RE.SOURCE – Instalacija korak po korak

Zahvaljujući Plug & Play- setu za instalaciju je put do ohlađene, filtrirane, ključale ili gazirane vode iz slavine sasvim jednostavan za Vašeg kvalifikovanog instalatera. Naredni video prikazuje instalaciju na primeru RE.SOURCE PREMIUM+.

Ugrađeno u samo šest koraka2BAU-D1621 - 80277


Korak 1

Demontaža stare slavine za vodu i ugradnja RE.SOURCE armature.BAU-D1622 - 80278


Korak 2

Odseći odzračni otvor i postaviti na njega RE.SOURCE jedinicu za montažu u donji kuhinjski element.BAU-D1623 - 80279


Korak 3

Povezati dovod vode sa jedinicom za montažu u donji kuhinjski element i ubaciti strujni kabl u utičnicu.BAU-D1624 - 80280


Korak 4

Postaviti filter za vodu u jedinicu za montažu u donji kuhinjski element .BAU-D1620 - 80276


Korak 5

Pokrenuti program za ispiranje i sačekati da se završi.Installation der RE.SOURCE Trinkwasserarmatur


Korak 6

Postaviti CO2-cilindar za gaziranje vode ili priključiti CO2-bocu  – gotovo.Tako jednostavno za pokretanje.

Samo četiri elementa obezbeđuju savršen užitak u vodi:


412-D005 - 80293

Armatura

Jednostavan izbor armature za pitku vodu u potpunosti prema Vašim potrebama.

412-D023 - 81153

Jedinica za montažu u donji kuhinjski element

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama se uklapa u skoro svaki donji kuhinjski element.

CO2-Cilindar

Unosi ugljen-dioksid u vodu i omogućava njeno gaziranje.

412-D020 - 81150

Filter za vodu

Obezbeđuje zdravu vodu dobrog ukusa, a pritom je i troškovno povoljan.


1 Funkcija vrele vode raspoloživa samo kod varijante proizvoda RE.SOURCE PREMIUM+.
2 Instalacija na primeru RE.SOURCE PREMIUM i RE.SOURCE PREMIUM+.


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection