RAUGEO energetski stub

Opis

Građevinski stubovi i korišćenje toplote tla u jednom

U modernoj visokogradnji se zbog statike kod slabonosećih zemljišta primenjuju građevinski šipovi u temeljima građevinskih objekata. Kada se u ove šipove integrišu kolektorski vodovi za korišćenje površinske geotermije onda se oni nazivaju energetskim stubovima. Oni u principu funkcionišu kao skraćene geotermalne sonde i mogu da se koriste kako za grejanje, tako i za hlađenje.Zbog visoko rezistentnog materijala, kao i izuzetno malih radijusa savijanja RAUGEO collect PE-XA cevi su izuzetno pogodne za primenu kod energetskih stubova

Prednosti

Prednosti

 • Pokrivanje osnovnih energetskih potreba korišćenjem skoro besplatne toplote tla
 • Dodatni prostor nije neophoda
 • Samo neznatni dodatni toškovi zbog integracije kolektorskih cevi u građevinske šipove
 • Olakšana montaža cevi zbog izuzetno malog radijusa savijanja kod PE-Xa, i kod niskih temperatura
 • Najveća sigurnost u eksploataciji zbog visoko rezistentnog PE-Xa materijala za cevi
 • Cevi raspoložive i od PE-Xa plus materijala sa difuzionom barijerom

Mogućnosti primene

Mogućnosti primene

 • Pokrivanje osnovnih energetskih potreba kroz energetsko aktiviranje svakako neophodnih građevinskih šipova

 • Grejanje i hlađenje u kombinaciji sa toplotnom pumpom

 • Free-cooling (pasivno hlađenje stambnog prostora)
 • Optimalno za kombinovanje sa površinskim grejanjem i hlađenjem ili za temperiranje betonskog jezgra

Program isporuke

Program isporuke

RAUGEO program obuhvata sve do priključka na toplotnu pumpu neophodne komponente, između ostalog:

 • modularni razdelnik
 • glikol
 • armaturne veznike
 • kablovske veznike
 • zaštitne cevi
 • komponente za kontrolu pritiska

Naš sveobuhvatan program isporuke naći ćete u download-sekciji.