Održivost po planu

26.10.2015

REHAU objavljuje drugi izveštaj o održivosti

Vodi se politička, naučna, ekonomska i javna diskusija o tome, kako da se postigne ravnoteža između ekonomske isplativosti, socijalne pravde i ekološke prihvatljivosti. Kao porodična kompanija oduvek smo se bavili ovom temom jer razmišljamo i radimo kako za sadašnje, tako i za buduće generacije, uvek imajući u vidu održivost.  

Već smo puno postigli, ali još puno toga želimo da ostvarimo. Pre dve godine kada smo objavili naš prvi izveštaj o održivosti na nivou grupe, postavili smo kamen temeljac za transparentno izveštavanje o našim strategijama, aktivnostima i ciljevima.

Sa objavom našeg drugog izveštaja, želimo dosledno da nastavimo započeti put i da pružimo uvidu u REHAU strategiju održivosti, odgovornost za proizvode, zaštitu životne sredine, kao i pregled zaposlenih i društva.

Drugi izveštaj o održivosti možete na ovom mestu preuzeti kao E-Book ili PDF.