Izmenjivači toplote vazduh-zemlja: Česta pitanja

Imate još pitanja? Ovde ćete naći odgovore na temu izmenjivača toplote vazduh-zemlja.

Izmenjivač toplote vazduh-zemlja AWADUKT Thermo

Šta je izmenjivači toplote vazduh-zemlja?

Deo ili celokupan vazduh potreban za rad sistema za ventilaciju izmenjivačem toplote vazduh-zemlja odvodi se preko jedne cevi ili sistema cevi u tlo. Zbog različitih temperaturnih razlika između temperature tla i temperature spoljnjeg vazduha tokom godine, moguće je da se vazduh doveden preko cevi zimi prethodno zagreva, a leti hladi.

Da li je izmenjivač toplote vazduh-zemlja pogodan i za osobe sklone alergijama?

Da, AWADUKT Thermo je pogodan i za osobe sklone alergijama. U tom slučaju se iza grubog filtera G4 jednostavno mora dodati fini filter F6.

Šta karakteriše REHAU AWADUKT Thermo izmenjivače toplote vazduh-zemlja?

Saznajte koje prednosti Vam pruža izmenjivač toplote vazduh-zemlja:

 • Antimikrobni unutrašnji sloj
  Jedinstveni i patentirani sastav antimikrobnog polimera AWADUKT Thermo sistema sprečava razmnožavanje bakterija na unutrašnjim površinama cevi. Istraživanja instituta Fresenius (01/2003, 10/2009. i 04/2012) potvrđuju značajnu redukciju najrasprostranjenijih mikroorganizama.
 • Optimizovana PP cev sa čvrstim zidovima
  Polipropilen ima veću toplotnu provodljivost od PVC-a. Optimalno sprovođenje toplote iz tla preko cevi u vazduh.
 • Velika dugotrajna krutost
  Zbog toga i bezbedan odvod kondenzata
 • Otpornost na radon
  Radon je prirodno radioaktivan inertni gas koji dolazi iz stena i tla. On difunduje kroz tlo, rastvara se u vodi i preko površine tla dolazi u atmosferu. Cevi i Safety Lock zaptivna guma su otporne na radon.

Da li se kondenzat nastao u sistemu cevovoda može ukloniti?

Da bi se garantovalo najbrže moguće uklanjanje kondenzata, pri polaganju cevi izmenjivača toplote neophodan je pad od oko 2 do 3%. Odvod kondenzata se može izvršiti preko sabirne šahte za kondenzat koja se nalazi van zgrade ili preko odvoda kondenzata instaliranog u zgradi.

Koliko košta izmenjivač toplote vazduh-zemlja?

Nudimo vam setove za kuće za jednu porodicu. Njegova cena je između 2.700 i 3.775 evra bez PDV-a. Konfekcionirani setovi firme REHAU pri tom su koncipirani tako da su već uključena tehnička rešenja za usisavanje i filtraciju vazduha, priključivanje na zgradu i odvod nastalih kondenzata. Troškove polaganja i montaže možete dobiti od Vašeg specijalizovanog servisa.

Da li je potrebno da imam veliko dvorište?

Ne, polaganje se kod novogradnje vrši već u fazi sive gradnje i to u krugovima oko zgrade, na rastojanju od 1 m.

Da li izmenjivači toplote vazduh-zemlja predstavljaju sistem za klimatizaciju vazduha u prostorijama?

Da, tačno. Sistem za ventilaciju i izmenjivač toplote vazduh-zemlja su povezani i moraju se redovno održavati.

Da li ja mogu da održavam i čistim izmenjivač toplote vazduh-zemlja?

Da, u skladu sa specifikacijama VDI 6022, u odgovarajućim intervalima moraju se vršiti čišćenja i kontrolne inspekcije (kontrola higijene). Nacionalni propisi mogu imati drugačije zahteve u pogledu intervala kontrolnih inspekcija. Celokupan sistem mora da se projektuje tako da se kompletno čišćenje sistema sa izmenjivačima toplote vazduh-zemlja može obaviti u skladu sa smernicama.

Da li je izmenjivač toplote vazduh-zemlja pogodan samo u novogradnji ili se može koristiti i u renoviranim objektima?

U principu, izmenjivač toplote vazduh-zemlja može da se koristi u obe situacije. Kod novogradnje se ugradnja može kombinovati sa drugim sistemima. Kod renoviranja zgrade, na primer, moraju se nadograditi postojeći kanali za ventilaciju.

Ko može da odredi potrebne dimenzije izmenjivača toplote vazduh-zemlja?

Za određivanje dimenzija potrebnih za kuće za jednu i više porodica, nudimo setove AWADUKT Thermo. Odredite Vašu klimatsku zonu i potreban protok vazduha i navedite odgovarajući set u Vašem upitu. Za zgrade kod kojih je potreban veći protok, obratite se našem stručnom savetniku u prodajnoj agenciji.

Da li se kondenzat nastao u sistemu cevovoda može ukloniti?

Da bi se garantovalo najbrže moguće uklanjanje kondenzata, pri polaganju cevi izmenjivača toplote neophodan je pad od oko 2 do 3%. Odvod kondenzata se može izvršiti preko sabirne šahte za kondenzat koja se nalazi van zgrade ili preko odvoda kondenzata instaliranog u zgradi.

Često postavljana pitanja

Dobićete odgovore na često postavljana pitanja na temu izmenjivača toplote vazduh-zemlja.

Saznajte više

Obrazac za kontakt

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja u vezi sa našim izmenjivačem toplote vazduh-zemlja AWADUKT Thermo.

Pišite nam

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection