Treća faza projekta

Izvođenje

Vaš projekat ulazi u fazu izvođenja. Neophodna je pažljiva koordinacija i kontrola svih učesnika kako bi se obezbedila kvalitetna realizacija u zadatom roku. Pri tome je Vaš izazov da precizno ocenite izvršene radove i da moguće reklamacije završite u okviru zadatog roka.

Kako biste znali o čemu morate da vodite računa kod stručnog izvođenja naših rešenja mi ćemo Vam preneti praktično znanje, a da bi Vas rasteretili nudimo Vam mnogobrojne, korisne usluge po Vašem zahtevu - razgovarajte sa nama!

Know-how

Rasterećenje pri izvođenju građevinskih radova – sa našim bogatim iskustvom bićemo uz Vas. Putem tehničke obuke i obuke na gradilištu upoznaćemo saradnike na objektu kako se rukuje sa našim proizvodima. U radionicama na gradilištu i seminarima u REHAU AKADEMIJE mi ćemo Vam preneti praktično znanje kako da pratite izvođenje i da primite izvršene radove.

Obuka na gradilištu

Aktivna podrška

Mi ćemo Vas pratiti prilikom kontrole, prijema, upravljanja kvalitetom i obrade reklamacija.
Upoznaćemo Vas sa novim zahtevima i obezbedićemo nesmetanu ugradnju naših rešenja.

Praćenje u toku izgradnje