Filozofija

Još od osnivanja firme, REHAU nastoji da kroz individualne recepture plastičnih masa ovlada novim područjima primene. Polazna osnova: uobičajene materijala zameniti efikasnijim polimernim materijalima i kreativnim sistemskim rešenjima kupcima ponuditi dodatnu korist.

Na više od 170 lokacija, preko 19.000 zaposlenih u 54 zemlje doprinosi rastu i razvoju naše kompanije. REHAU je aktivan na pet kontinenata i kontinuirano širi svoju mrežu kako bi kao partner bio na licu mesta. Porodična kompanija želi i u budućnosti da ostane nezavisna, i orijentisana je ka srednje- i dugoročnim ciljevima , te joj nije primarno ostvarivanje brzog profita. Aktivnosti se zbog toga već danas orijentišu na temama od značaja za budućnost, kao što je energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, upravljanje vodama, „Mobility & Future Living“.

Informacije o materijalu