NEA SMART 2.0

Informacije o zaštiti podataka NEA SMART 2.0

Kompanija REHAU se raduje što ste se odlučili koristiti naš NEA SMART 2.0 upravljački sistem. U nastavku ćete saznati kako se obrađuju lični podaci prikupljeni prilikom korištenjem sistema.

Koje podatke spremamo?

Kada koristite aplikaciju kompanije REHAU za svoj NEA SMART 2.0 upravljački sistem, podaci koje unesete bit će spremljeni. 

Možemo prikupljati sljedeće podatke:

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke obavještavajući nas o promjenama svojih ličnih podataka, posebno podataka za kontakt.

Za što koristimo vaše podatke?

Koristimo sve podatke koje nam stavite na raspolaganje, kako bismo vam mogli ponuditi cijeli niz funkcija aplikacije i upravljačkog sistema. Pravni osnov za ovu obradu je čl. 6. I alineja b GDPR-a. 

Možete odlučiti hoćete li nam staviti na raspolaganje sve potrebne informacije i tako ostvariti pristup cijelom obimu funkcija. 

Tako je npr. potrebno navesti adresu kako bi se mogli prikazati vremenski podaci za lokaciju kontrolnog sistema. Vašu adresu e-pošte koristimo kako bismo vas obavijestili o ažuriranjima sistema, ako automatsko ažuriranje nije moguće ili nije planirano u pojedinačnim slučajevima. 

Za svaki mobilni uređaj na kojem je instalirana NEA SMART 2.0 aplikacija možete pojedinačno odlučiti hoćete li koristiti Geofencing-funkciju. Ako aktivirate tu funkciju, trenutna lokacija vašeg mobilnog uređaja će se određivati u redovnim intervalima. Određivanje lokacije aktivno je u pozadini i kada je aplikacija zatvorena. Korištenjem ove funkcije možete ostvariti korist od smanjenja grijanja ili hlađenja vaše zgrade kada u njoj nema stanara. Grijanje se može automatski aktivirati dok ste na putu kući. Na taj način vaš sistem grijanja/hlađenja funkcioniše još učinkovitije.

Sistem također šalje izmjerene vrijednosti iz pogona postrojenja na server. Ove mjerne vrijednosti se obrađuju kako bismo vam mogli predstaviti različite procjene u aplikaciji. Procjene uključuju npr. tok temperatura prostorija i vlažnosti vazduha u prostoriji, kao i informacije o uštedi energije.

Ako u aplikaciji postavite nazive prostorija, podaci će se koristiti za spremanje i ponovnu upotrebu postavljenih postavki. To također sprečava da različiti članovi porodice unesu međusobno suprotstavljene unose ili postavke. Ostali podaci također su vidljivi drugim korisnicima iste instalacije grijanja/hlađenja u aplikaciji.

U slučaju servisnog poziva, našoj službi za korisnike ili servisnom partneru kojeg ste naručili možete dati privremeni ili trajni pristup svojoj instalaciji grijanja/hlađenja a, u nekim varijantama, i pristup vašim podacima o korištenju (uklj. historiju korištenja). Na taj način ta osoba dobija pristup svim podacima koje ste stavili na raspolaganje.

Vaše lične podatke koristimo i mi ili marketinške kompanije sa kojima surađujemo kako bismo vas kontaktirali e-poštom, push obavještenjima, poštom ili telefonom u svrhu istraživanja tržišta. Pravni osnov za ovu upotrebu je čl. 6. alineja f GDPR-a. U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor ovoj budućoj upotrebi svojih podataka u reklamne svrhe.

Dobiveni podaci se statistički vrednuju u okviru legitimnih interesa i koriste za dalji razvoj i rješavanje problema s našim proizvodima. Kao dio ovog daljeg razvoja, podaci će se koristiti samo anonimno koliko je to tehnički moguće.

Kako možete izbrisati svoje lične podatke?

Na isti način na koji nam dajete lične podatke, lične podatke možete uvijek i sami izbrisati. Ako sami izbrišete svoje lične podatke, kompanija REHAU neće zadržati kopiju izbrisanih ličnih podataka. Funkcije za koje su prikupljeni lični podaci tada se više ne mogu koristiti. 

Prethodni odjeljak odnosi se na lične podatke koji su uneseni unutar aplikacije. Ako također želite izbrisati cijeli svoj REHAU korisnički račun, kontaktirajte service.de@support.rehau.com. Napominjemo da brisanje REHAU korisničkog računa može uticati i na druge aplikacije kod kompanije REHAU, npr. Re.Guard, kojima tada više ne biste imali pristup.

Nakon što ste izbrisali svoje lične podatke, više nije moguće dodjeljivati vam mjerne podatke koje još uvijek spremamo.

Ostale svrhe obrade

Kompanija REHAU podliježe velikom broju drugih zakonskih obaveza. Kako bismo ispunili ove obaveze, obrađujemo vaše podatke u mjeri u kojoj je to potrebno i, po potrebi, prosljeđujemo ih nadležnim tijelima u okviru zakonskih obaveza izvještavanja. Pravni osnov za ovu obradu je čl. 6. I alineja c GDPR-a. Odgovarajuća obrada nastavlja se vršiti na osnovu trgovačkih i poreznih propisa o zadržavanju u skladu s Njemačkim trgovačkim zakonom i Poreznim zakonom.

Ako ste nam dali svoju saglasnost ili je to dopušteno u okviru legitimnih interesa, kompanija REHAU će također koristiti adresu za održavanje odnosa s kupcima, npr. za slanje zanimljivih informacija o novim proizvodima iz područja Smart Home/upravljanje grijanjem. Kako bismo mogli što bolje odgovoriti na vaše želje i prilagoditi naše proizvode vašim interesima, možda će biti potrebno da vaše podatke proslijedimo trećim stranama. 

Uvijek možete prigovoriti ovoj obradi iz razloga koji proizlaze iz vaše konkretne situacije, ili opozvati svoju saglasnost bez navođenja razloga.

Naziv i adresa odgovornog tijela i službenika za zaštitu podataka

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Njemačka

Službenik za zaštitu podataka: datenschutz@rehau.com

Trajanje spremanja

Vaše lične podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe za koje su prikupljeni ili onoliko dugo koliko je to potrebno po zakonu ili u okviru službenih zahtjeva. Vaše podatke brišemo ili blokiramo čim više nisu potrebni.

Podaci o korištenju (historijski podaci korištenja) bit će izbrisani najkasnije nakon 24 mjeseca.

Podaci o instalaciji bit će izbrisani najkasnije 15 godina nakon prestanka korištenja. 

Potpuno anonimni podaci se nužno ne brišu. 

Nadalje, vaše ćemo podatke bez odlaganja izbrisati ili blokirati ako opozovete saglasnost ili ako se usprotivite obradi.

Planirani prenos podataka u treće zemlje

Vaše lične podatke navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka možemo proslijediti drugim društvima kompanije REHAU. Druge kompanije mogu koristiti vaše lične podatke u vlastitom interesu u iste svrhe kao i mi. Konkretno, mogu obraditi vaše lične podatke u navedene svrhe u vlastitom interesu. Unutar REHAU grupe zaposlenici imaju pristup vašim ličnim podacima samo ako je to potrebno za obavljanje njihovog posla.

Podaci se prenose filijalama izvan EEP-a ili na osnovu odluke Komisije o primjerenosti (čl. 45. st. 3. GDPR-a) ili na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka (čl. 46. st. 2. alineja c GDPR-a), koje sadrže odgovarajuće garancije vlasniku podataka. 

Prenos podataka trećim stranama

Vaše lične podatke također možemo proslijediti trećim stranama izvan društava kompanije REHAU radi korištenja tehničkih ili organizacijskih usluga, koje su nam potrebne za ispunjavanje navedenih svrha ili drugih poslovnih aktivnosti. Naši pružaoci usluga ugovorno su obavezni da obrađuju lične podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama. Također obavezujemo naše pružaoce usluga da se pridržavaju tehničkih i organizacijskih mjera koje osiguravaju zaštitu ličnih podataka. Ako se pružaoci usluga nalaze u zemljama u kojima primjenjivi zakoni ne predviđaju zaštitu ličnih podataka uporedivu s evropskim pravom, ugovorno ćemo osigurati da dotični pružaoci usluga poštuju zakonski propisani nivo zaštite podataka (standardne klauzule o zaštiti podataka). Više informacija o tome možete dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka.

Vaša prava

Sami možete provjeriti usklađenost propisa o zaštiti podataka kompanije REHAU. U tu svrhu imate sljedeća prava:

Ako imate pitanja o ovim pravima u vezi obrade vaših ličnih podataka, možete se obratiti osobi nadležnoj za zaštitu podataka, koja vam također stoji na raspolaganju i u slučaju potrebnih informacija, za sve vaše prijedloge ili žalbe. Dodatne informacije o zaštiti podataka možete pronaći na https://www.rehau.com/ba-bs/informacije-o-zastiti-podataka

01.06.2022.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection