NEA SMART 2.0

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων NEA SMART 2.0

Η REHAU είναι χαρούμενη που αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε τον θερμοστάτη NEA SMART 2.0 της εταιρείας μας. Παρακάτω θα μάθετε με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης του συστήματος.

Ποια δεδομένα αποθηκεύουμε;

Με τη χρήση της εφαρμογής (app) της REHAU για τον θερμοστάτη NEA SMART 2.0, τα δεδομένα που καταχωρείτε αποθηκεύονται. 

Μπορούμε να καταγράψουμε τα παρακάτω δεδομένα:

Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρούμε τα στοιχεία σας ενημερωμένα και να μας πληροφορείτε για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ιδίως στα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα;

Αξιοποιούμε όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε, για να μπορούμε να σας προσφέρουμε ολόκληρο το φάσμα λειτουργιών της εφαρμογής και του συστήματος ελέγχου. Η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. 

Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα μας παράσχετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και, επομένως, να έχετε πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργιών. 

Έτσι, η καταχώρηση της διεύθυνσης είναι λόγου χάρη απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα προβολής των μετεωρολογικών δεδομένων για την τοποθεσία του θερμοστάτη. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας ενημερώνουμε για ενημερώσεις του συστήματος, αν σε μεμονωμένες περιπτώσεις η αυτόματη ενημέρωση δεν είναι εφικτή ή δεν προβλέπεται. 

Για κάθε κινητή συσκευή, στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή NEA SMART 2.0, μπορείτε να αποφασίσετε ξεχωριστά, αν θα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Geofencing. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, προσδιορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η τρέχουσα τοποθεσία της κινητής συσκευής σας. Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο, ακόμα και όταν η εφαρμογή είναι κλειστή. Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας έχετε το πλεονέκτημα, ότι η θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου σας μειώνεται, όταν δεν βρίσκεται κανένας χρήστης μέσα σε αυτό. Η θέρμανση μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα, ενώ βρίσκεστε στον δρόμο προς το σπίτι. Έτσι επιτυγχάνεται ένας ακόμη πιο αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης σας.

Επιπλέον, το σύστημα αποστέλλει τιμές μέτρησης από τη λειτουργία της εγκατάστασης σε έναν διακομιστή. Αυτές οι τιμές μέτρησης υποβάλλονται σε επεξεργασία για να είναι εφικτή η παρουσίαση διαφόρων αξιολογήσεων στην εφαρμογή. Οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν π.χ. την πορεία της θερμοκρασίας και της υγρασίας του χώρου, καθώς και υποδείξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αν ρυθμίσετε στην εφαρμογή ονόματα χώρων, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ρυθμίσεων που έγιναν μία φορά, ώστε να μπορείτε να τις ξαναχρησιμοποιήσετε. Έτσι αποτρέπεται επίσης το γεγονός ότι διαφορετικά μέλη της οικογένειας προβαίνουν σε αντίθετες μεταξύ τους καταχωρήσεις ή ρυθμίσεις. Και άλλα δεδομένα εμφανίζονται στην εφαρμογή για την περαιτέρω χρήση του ίδιου συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Σε περίπτωση σέρβις μπορείτε να δώσετε στην υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών ή σε έναν επιλεγμένο από εσάς συνεργάτη σέρβις προσωρινά ή μόνιμα πρόσβαση στο σύστημα θέρμανσης/ψύξης σας και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσβαση στα στοιχεία χρήσης σας (συμπ. του ιστορικού χρήσης). Έτσι το άτομο αυτό αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, τα οποία κάνατε διαθέσιμα.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται από εμάς ή από μια επιλεγμένη από εμάς επιχείρηση μάρκετινγκ, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς μέσω e-mail, ειδοποιήσεων ώθησης, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Νομική βάση είναι το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε στιγμή τη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς στο μέλλον.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα υποβάλλονται στο πλαίσιο της άσκησης των έννομων συμφερόντων μας σε στατιστική ανάλυση και θα χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων μας και την αντιμετώπιση σφαλμάτων. Στο πλαίσιο αυτής της περαιτέρω ανάπτυξης, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο ανώνυμα, στο μέτρο του τεχνικά δυνατού.

Πώς μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Με τον ίδιο τρόπο, όπως μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή εσείς οι ίδιοι να τα διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα. Εφόσον διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας από μόνοι σας, η REHAU δεν πρόκειται να διατηρήσει αντίγραφο των διαγραμμένων προσωπικών δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι λειτουργίες για τις οποίες συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν. 

Η προηγούμενη ενότητα αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εισάγονται εντός της εφαρμογής. Αν επιθυμείτε επιπλέον να διαγράψετε ολόκληρο τον λογαριασμό χρήστη σας στη REHAU, απευθυνθείτε στο service.de@support.rehau.com. Προσέξτε, ότι η διαγραφή του λογαριασμού χρήστη REHAU μπορεί να επηρεάσει και άλλες εφαρμογές στη REHAU, π.χ. την εφαρμογή Re.Guard, στις οποίες ύστερα δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση.

Αφού διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας, τότε τα δεδομένα μέτρησης που αποθηκεύονται σε εμάς δεν μπορούν πλέον να αντιστοιχηθούν με το πρόσωπό σας.

Λοιποί σκοπού επεξεργασίας

Η REHAU υπόκειται σε μια πληθώρα περαιτέρω νομικών υποχρεώσεων. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον απαιτούμενο βαθμό και τα προωθούμε, κατά περίσταση, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υποχρεώσεων γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές. Η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Μια ανάλογη επεξεργασία λαμβάνει επίσης χώρα με βάση τους εμπορικούς και φορολογικούς κανονισμούς διατήρησης σύμφωνα με τον εμπορικό κώδικα και τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Εφόσον μας έχετε δώσει σχετική συγκατάθεση ή επιτρέπεται στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων, η REHAU θα χρησιμοποιεί επίσης τη διεύθυνση για την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες της, π.χ. για να σας στέλνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα από τον κλάδο του έξυπνου σπιτιού/ των συστημάτων ελέγχου θέρμανσης. Προκειμένου να προσεγγίσουμε καλύτερα τις επιθυμίες σας και να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας στα ενδιαφέροντά σας, ενδέχεται να χρειαστεί να προωθήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη. 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

Επωνυμία και διεύθυνση υπευθύνου επεξεργασίας και υπευθύνου προστασίας δεδομένων

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Germany

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: datenschutz@rehau.com

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας ή των επίσημων οδηγιών των αρχών. Διαγράφουμε ή κλειδώνουμε τα δεδομένα σας όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Τα στοιχεία χρήσης (ιστορικά στοιχεία εξέλιξης) διαγράφονται το αργότερο μετά από 24 μήνες.

Τα στοιχεία εγκατάστασης διαγράφονται το αργότερο 15 έτη μετά το τέλος της χρήσης. 

Πλήρως ανώνυμα δεδομένα ενδέχεται να μην διαγραφούν καθόλου. 

Επιπλέον, διαγράφουμε ή κλειδώνουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και σε περίπτωση νόμιμης εναντίωσης κατά της επεξεργασίας.

Προγραμματισμένη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα κράτη

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, μπορούμε να προωθήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες του ομίλου REHAU. Οι άλλες εταιρείες δύνανται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προς το δικό τους συμφέρον για τους ίδιους σκοπούς όπως κι εμείς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους αναφερόμενους σκοπούς προς το δικό τους συμφέρον. Εντός του ομίλου REHAU, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η διαβίβαση δεδομένων σε υποκαταστήματα εκτός του ΕΟΧ θα διενεργείται είτε βάσει αποφάσεως επάρκειας της Επιτροπής (άρθρ. 45 παρ. 3 του ΓΚΠΔ) είτε βάσει τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων (άρθρ. 46 παρ. 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ), όπου περιλαμβάνονται επαρκείς εγγυήσεις για το υποκείμενο των δεδομένων. 

Διάθεση δεδομένων σε τρίτους

Επιπρόσθετα, μπορούμε να προωθούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη εκτός των εταιρειών του ομίλου REHAU, προκειμένου να αξιοποιούμε υπηρεσίες τεχνικής και οργανωτικής φύσεως, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αναφερόμενων σκοπών ή άλλες πτυχές της δραστηριότητάς μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας έχουν τη συμβατική υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά με δική μας εντολή και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι επίσης υποχρεωμένοι να τηρούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν οι πάροχοι υπηρεσιών είναι εγκατεστημένοι σε χώρες όπου η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει καμία ανάλογη προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα διασφαλίσουμε βάσει συμβάσεως ότι οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών θα τηρούν το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων βάσει της νομοθεσίας (τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα μπορείτε να λάβετε από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.

Τα δικαιώματά σας

Εσείς οι ίδιοι έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε αν η REHAU τηρεί τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, ο οποίος είναι διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει ακόμη και σε περιπτώσεις αιτημάτων ενημέρωσης, προτάσεων ή παραπόνων. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων διατίθενται στο https://www.rehau.com/gr-el/prostasia-prosopikon-dedomenon

01.06.2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection