NEA SMART 2.0

NEA SMART 2.0 Veri Gizliliği Politikası

REHAU, NEA SMART 2.0 regülasyon sistemimizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Belgenin devamında, sistemin kullanımı için edinilen kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ile ilgili bilgileri bulacaksınız.

Hangi verileri kaydediyoruz?

NEA SMART 2.0 regülasyon sisteminiz için REHAU uygulamasını kullanırken girdiğiniz veriler kaydedilir. 

Şu tür verileri toplayabiliriz:

Lütfen kişisel verilerinizde ve özellikle de iletişim bilgilerinizde bir değişiklik olması halinde, bunu bize derhal bilgilendirerek bilgilerinizin güncel tutulmasını sağlamamıza yardımcı olunuz.

Verilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Uygulamayı ve regülasyon sistemini size eksiksiz bir kapsamla sunabilmek için, sisteme girdiğiniz tüm verileri kullanıyoruz. Bu işleme çalışmalarının yasal dayanağı Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Madde 6. Fıkra b'dir. 

Fonksiyon kapsamına eksiksiz şekilde erişebilmek için gerekli tüm bilgileri bize sağlayıp sağlamamak sizin vereceğiniz bir karardır. 

Örneğin regülasyon sisteminin bulunduğu konumdaki hava şartlarına ilişkin verileri gösterebilmemiz için adres bilgisi gereklidir. E-posta adresinizi, otomatik güncellemenin mümkün olmadığı veya öngörülmediği bazı durumlarda size sistem güncellemeleri ile ilgili bilgi vermek için kullanıyoruz. 

NEA SMART 2.0 App'in yüklü olduğu her mobil cihazda Geofencing fonksiyonunu kullanıp kullanmayacağınıza tek tek karar verebilirsiniz. Bu fonksiyonu etkinleştirirseniz mobil cihazınızın geçerli konumu düzenli zaman aralıklarında paylaşılır. Uygulama kapalı olduğunda konum paylaşımı arka planda çalışır. Bu fonksiyonu kullanırsanız binanızda kullanıcı olmadığında ısıtma veya soğutma gücü azaltılır. Bu sayede tasarruf edersiniz. Siz eve dönerken ısıtma otomatik olarak etkinleştirilebilir. Bu sayede ısıtma/soğutma sisteminiz daha etkili şekilde çalışır.

Sistem ayrıca tesis işletmesinden aldığı ölçüm değerlerini bir sunucuya gönderir. Bu ölçüm değerleri size uygulamada çeşitli değerlendirmeler sunabilmek amacıyla işlenir. Değerlendirmeler kapsamında örneğin oda sıcaklığı ve oda nemi değerlerinin seyri ve enerji tasarrufu bilgileri yer alır.

Uygulamada odaları adlandırırsanız, bir kez yapılan ayarların kaydedilmesi ve tekrar kullanılması için bu veriler kullanılır. Böylece farklı aile üyelerinin birbiriyle çelişkili girişler veya ayarlar yapması da engellenmiş olur. Aynı ısıtma/soğutma sisteminin diğer kullanıcıları uygulama üzerinden başka verileri de görüntüleyebilir.

Servis çalışmaları yapılırken müşteri hizmetleri ekibimize veya sizin görevlendirdiğiniz servis iş ortağına ısıtma/soğutma sisteminiz için geçici ya da kalıcı erişim izni verebilir ve bazı varyantlarda kullanım verilerine (kullanım geçmişi) erişim izni verebilirsiniz. Bu işlem, izin verdiğiniz kişinin sunduğunuz tüm verilere erişmesini sağlar.

Kişisel verileriniz, bizim veya bizim görevlendirdiğimiz pazarlama şirketlerinin pazar araştırması için sizinle e-posta, push bildirimi ya da telefon üzerinden iletişim kurması amacıyla kullanılabilir. Bu kullanımın yasal dayanağı Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Madde 6, Fıkra 1, Bent f'dir. Gelecekte verilerinizin reklam amacıyla bu şekilde kullanılmasına dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

Edinilen veriler, meşru menfaatlerimiz çerçevesinde istatistiksel olarak değerlendirilir ve ürünlerimizin daha da geliştirilmesi ve ürün hatalarının giderilmesi için kullanılır. Bu daha ileri geliştirme bağlamında, veriler teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yalnızca anonim olarak kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizi nasıl silebilirsiniz?

Kişisel verilerinizi bize sunduğunuz gibi, dilediğiniz zaman yine kendiniz silebilirsiniz. Kişisel berilerinizi sildiğinizde REHAU silinen kişisel verilerin bir kopyasını tutmayacaktır. Bu durumda, kişisel verilerin toplanmasını gerektiren fonksiyonlar artık kullanılamaz. 

Önceki bölümde, uygulamaya girilen kişisel veriler ele alınmaktadır. REHAU kullanıcı hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız lütfen service.de@support.rehau.com üzerinden iletişim kurun. REHAU kullanıcı hesabının silinmesinin, bu durumda artık erişemeyeceğiniz diğer REHAU uygulamalarını (ör. Re.Guard) da etkileyebileceğini unutmayın.

Kişisel verilerinizi sildiğinizde, önceden kaydettiğimiz ölçüm verilerini sizinle ilişkilendirmemiz mümkün olmayacaktır.

Diğer işleme amaçları

REHAU daha pek çok sayıda yasal yükümlülük altındadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmek için, verilerinizi gerekli olan kapsamda işliyoruz ve gerekli olması halinde bunları yasal bildirim yükümlülükleri çerçevesinde yetkili merciler ile paylaşıyoruz. Bu işleme çalışmalarının yasal dayanağı Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Madde 6. Fıkra c'dir. Buna uygun işleme çalışmaları, Ticaret Kanunu'na ve Vergi Hukuku'na göre ticaret ve vergi yasası kapsamındaki muhafaza etme yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bize rıza vermiş olmanız veya meşru menfaatler çerçevesinde buna izin verilmiş olması halinde, REHAU adres bilgilerinizi müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla da kullanacaktır, örneğin Smart Home/ısıtma kontrol sistemleri alanındaki yeni ürünlere ilişkin ilginç bilgilere sahip olabilmeniz için. İsteklerinize daha iyi karşılık verebilmek ve ürünlerimizi size daha faydalı olacak şekilde uyarlayabilmek için verilerinizi üçüncü taraflar ile paylaşmamız gerekebilir. 

Ne zaman isterseniz bu işleme çalışmalarına kendi bulunduğunuz özel durumdan kaynaklı nedenlerle itiraz edebilir veya neden belirtmeksizin rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz.

Sorumlu merciin adı ve adresi ve veri gizliliği yetkilisi

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Almanya

Veri gizliliği yetkilisi: datenschutz@rehau.com

Saklama süresi

Kişisel verilerinizi ancak toplanma nedenlerinin devam etmesi veya kayıtlı tutulmalarının yasal olarak ya da resmi düzenlemeler çerçevesinde zorunlu olması halinde saklarız. Artık gerekli olmayan verilerinizi hemen siliyoruz veya bloke ediyoruz.

Kullanım verileri (geçmiş çalışma verileri) en geç 24 ay sonra silinir.

Tesisat verileri kullanım sona erdikten sonra en geç 15 yıl sonra silinir. 

Tamamen anonimleştirilmiş veriler silinmeyebilir. 

Ayrıca rızanızı geri çekmeniz veya işlenmelerine karşı gerekçeli bir itirazda bulunmanız halinde de yine verilerinizi derhal siliyoruz veya bloke ediyoruz.

Üçüncü ülkelere planlanan veri aktarımı

Bu veri gizliliği politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi diğer REHAU şirketleriyle paylaşabiliriz. Diğer şirketler de kişisel verilerinizi bizim ile aynı amaç doğrultusunda ve kendi menfaatleri çerçevesinde kullanabilir. Bu şirketler kişisel verilerinizi özellikle belirtilen amaçlar doğrultusunda kendi menfaatleri çerçevesinde işleyebilirler. REHAU Grubu bünyesindeki çalışanlar sadece görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olması halinde kişisel verilerinize erişim sağlar.

Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki şubelere olan veri aktarımı, komisyonun uygunluk kararı (Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 45 Pgf. 3) çerçevesinde veya ilgili kişi için uygun garantilerin sunulduğu standart veri gizliliği hükümlerine (Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 46 Pgf. 2, Fkr. c) dayanarak gerçekleştirilir. 

Üçüncü taraflarla veri paylaşımı

Kişisel verilerinizi, sözü edilen amaçların veya diğer ticari faaliyetlerimizin hayata geçirilmesi çerçevesinde teknik veya organizasyonel hizmetler almak amacıyla REHAU şirketlerinin haricindeki üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz. Hizmet sağlayıcılarımızın, kişisel verileri sadece bizim adımıza ve bizim talimatlarımız çerçevesinde işlemeleri konusunda sözleşmeden doğan yükümlülükleri söz konusudur. Ayrıca hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemleri hayata geçirmelerini de zorunlu tutuyoruz. Hizmet sağlayıcılarının, yürürlükteki yasalarda kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak Avrupa Kanunları ile denk sayılabilecek hükümlerin yer almadığı ülkelerde bulunmaları halinde, ilgili hizmet sağlayıcılarının yasal olarak öngörülen veri gizliliği seviyesini sağlayacaklarını sözleşmeyle taahhüt ediyoruz (standart veri gizliliği hükümleri). Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri veri gizliliği yetkililerimizden edinebilirsiniz.

Haklarınız

REHAU'nun veri gizliliği düzenlemelerine ne ölçüde uyduğunu siz kendiniz de denetleyebilirsiniz. Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik bu haklar ile ilgili sorularınız için veri gizliliği yetkililerimize başvurabilirsiniz. Yetkililerimiz bilgi edinme talepleriniz, önerileriniz veya şikayetleriniz ile ilgili olarak da size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Verilerin korunmasıyla ilgili daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.rehau.com/tr-tr/kvkk-aydinlatma-metni

01.06.2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection