NEA SMART 2.0

Informacije o varstvu podatkov regulatorja NEA SMART 2.0

V podjetju REHAU nas veseli, da ste se odločili za uporabo našega regulatorja NEA SMART 2.0. V nadaljevanju boste izvedeli, kako obdelujemo osebne podatke, ki jih zbiramo v zvezi z uporabo sistema.

Katere podatke shranjujemo?

Z uporabo aplikacije REHAU za vaš regulator NEA SMART 2.0 se shranjujejo vaši podatki, ki jih vnesete. 

Shranjujemo lahko naslednje podatke:

Pomagajte nam pri ohranjanju ažurnosti teh podatkov tako, da nas obvestite o spremembah vaših osebnih podatkov, zlasti kontaktnih podatkov.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Vse osebne podatke, ki ste jih posredovali, uporabljamo za to, da vam lahko zagotavljamo vse funkcije aplikacije in regulatorja. Pravna podlaga te obdelave podatkov je točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Odločite se lahko, ali nam boste dali na razpolago vse potrebne podatke in tako prejeli dostop do vseh funkcij. 

Posredovanje naslova je npr. potrebno za predstavljanje vremenskih podatkov na kraju regulatorja. Vaš e-poštni naslov uporabljamo za to, da vas obveščamo o posodobitvah sistema, kadar v posameznem primeru samodejna posodobitev ni mogoča ali predvidena. 

Za vsako mobilno napravo, na kateri je nameščena aplikacija NEA SMART 2.0, se lahko odločite posamično, če boste uporabljali funkcijo uporabe geoograd. Ko aktivirate funkcijo, se v rednih časovnih razmikih posreduje dejanska lokacija vaše mobilne naprave. Posredovanje podatkov o lokaciji se izvaja v ozadju tudi, ko je aplikacija zaprta. Z uporabo te funkcije lahko zmanjšate ogrevanje in hlajenje vaše stavbe, ko v njej ni nobene osebe. Ogrevanje lahko samodejno aktivirate, ko ste na poti domov. S tem dosežemo še bolj učinkovito delovanje vaše ogrevalne/hladilne naprave.

Poleg tega sistem med delovanjem na strežnik pošilja izmerjene vrednosti. Te vrednosti se obdelujejo zato, da lahko aplikacija prikaže različne analize. Analize vsebujejo npr. spremembe sobne temperature oziroma vlažnosti zraka ter nasvete za varčevanje z energijo.

Če v aplikaciji nastavite imena prostorov, se ti podatki uporabljajo za hrambo in uporabo teh nastavitev. S tem se tudi preprečuje, da bi različni člani družine vnesli nasprotujoče si podatke oziroma nastavitve. Tudi ti podatki so vidni v aplikaciji za uporabnike istih ogrevalnih/hladilnih naprav.

V primeru servisne storitve lahko naši službi za stranke ali kateremu od pooblaščenih servisnih partnerjev dodelite začasni ali trajni dostop do vaše ogrevalne/hladilne naprave in, v posameznih različicah, dostop do vaših podatkov o uporabi (tudi zgodovinskih podatkov o uporabi). Tako ta oseba pridobi dostop do vseh podatkov, ki ste jih dali na razpolago.

Vaše osebne podatke nadalje uporablja naše podjetje ali marketinška podjetja z našim pooblastilom, da se lahko obračajo na vas po e-pošti, s potisnimi sporočili, po pošti ali telefonu za namene tržnega raziskovanja. Pravna podlaga za to uporabo je točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Takšno uporabo vaših podatkov za oglaševalske namene lahko kadar koli prekličete.

Pridobljene podatke v okviru zakonitih interesov statistično analiziramo in jih uporabljamo za razvoj in odpravo napak naših izdelkov. V okviru tega nadaljnjega razvoja se bodo podatki uporabljali le anonimno, kolikor bo to tehnično mogoče.

Kako lahko izbrišete osebne podatke?

Na enak način kot nam osebne podatke posredujete, lahko osebne podatke sami tudi kadar koli izbrišete. Če jih boste sami izbrisali, podjetje REHAU kopij izbrisanih osebnih podatkov ne bo hranilo. Funkcij, za katere se ti osebni podatki hranijo, nato ne boste več mogli uporabljati. 

Prejšnji razdelek se nanaša na osebne podatke, ki jih vnesete v aplikaciji. Če želite dodatno izbrisati celotni uporabniški račun pri podjetju REHAU, se obrnite na service.de@support.rehau.com. Opozarjamo vas, da z brisanjem uporabniškega računa REHAU lahko vplivate tudi na druge funkcije podjetja REHAU, npr. Re.Guard, do katerih kasneje ne boste imeli dostopa.

Ko izbrišete osebne podatke, vam ne bo več mogoče dodeliti izmerjenih podatkov, ki so shranjeni pri nas.

Nadaljnji nameni obdelave

Podjetje REHAU zavezujejo številne zakonske obveznosti. Za izpolnjevanje teh obveznosti vaše podatke obdelujemo v zahtevanem obsegu in jih v okviru zakonske obveznosti obveščanja posredujemo pooblaščenim organom. Pravna podlaga te obdelave podatkov je točka c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ustrezna obdelava poteka tudi na podlagi določb o hrambi podatkov trgovinskega zakonika in davčnega zakonika.

Če ste nam dali ustrezno dovoljenje in je to v okviru upravičenih interesov dopustno, bo podjetje REHAU vaš naslov uporabljalo tudi za vzdrževanje odnosov z vami kot stranko za posredovanje zanimivih informacij o novih izdelkih s področja pametnih domov/upravljanja ogrevanja. Da bi vašim željam čim bolje ustregli in izdelke čim bolj prilagodili vašim interesom, je morda potrebno, da vaše podatke posredujemo tretjim. 

Tej obdelavi podatkov lahko zaradi razlogov, ki izhajajo iz vaših posebnih okoliščin, kadar koli nasprotujete in privolitev brez navedbe razlogov kadar koli prekličete.

Ime in naslov odgovornega organa in nadzornika za varstvo podatkov

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
DE-95111 Rehau
Nemčija

Uradna oseba za varstvo podatkov datenschutz@rehau.com

Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo le, dokler je to potrebno za namene, za katere so bili pridobljeni, oz. dokler hrambo narekujejo zakoni ali predpisi. Vaše podatke bomo izbrisali, kakor hitro jih ne bomo več potrebovali.

Podatki o uporabi (zgodovinski longitudinalni podatki) se izbrišejo najkasneje v 24 mesecih.

Podatki o namestitvi se izbrišejo najkasneje 15 let po prekinitvi uporabe. 

Ni nujno, da bodo popolnoma anonimizirani izbrisani. 

Nadalje bomo vaše podatke izbrisali ali blokirali, če svoje privoljenje prekličete ali obdelavi upravičeno ugovarjate.

Načrtovan prenos podatkov v tretje države

Za namene, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov, lahko vaše osebne podatke posredujmo drugim družbam skupine REHAU. Druge družbe lahko v svojem interesu vaše osebne podatke uporabljajo za iste namene, za katere jih uporabljamo mi. Te družbe lahko vaše osebne podatke za omenjene namene uporabljajo zlasti v lastnem interesu. Znotraj skupine REHAU dobijo zaposleni do vaših osebnih podatkov dostop le, če je to potrebno za izvajanje njihove dejavnosti.

Prenos podatkov podružnicam zunaj EGP poteka bodisi na podlagi sklepa o ustreznosti Komisije (3. odstavek 45. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) bodisi na podlagi standardnih določil o varstvu podatkov (točka c 2. odstavka 46. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki vsebujejo ustrezna zagotovila za osebe, na katere se nanašajo. 

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Vaše osebne podatke lahko poleg tega za koriščenje tehničnih ali organizacijskih storitev, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje omenjenih navedenih namenov in drugih dejavnosti, posredujemo tretjim izven družb skupine REHAU. Naši ponudniki storitev so pogodbeno zavezani k temu, da vaše osebne podatke obdelujejo izključno v skladu z našim naročilom in navodili. Svoje ponudnike storitev tudi zavezujemo k skladnosti s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki zagotavljajo varstvo osebnih podatkov. Če so ponudniki v državah, v katerih veljavni zakoni ne zagotavljajo varstva osebnih podatkov, primerljivega s pravom Evropske unije, bomo pogodbeno zagotovili, da ti ponudniki storitev spoštujejo zakonsko predpisano raven varstva podatkov (standardna določila o varstvu podatkov). Več informacij o tem lahko pridobite pri našem nadzorniku za varstvo podatkov.

Vaše pravice

Ali REHAU spoštuje določbe o varstvu podatkov, lahko preverite sami. V zvezi s tem imate naslednje pravice:

Če imate v zvezi s temi pravicami glede obdelave vaših osebnih podatkov vprašanja, lahko stopite v stik z našim nadzornikom za varstvo podatkov, ki vam je na voljo tudi v primerih predlogov, pritožb in zahtev za informacije. Nadaljnje informacije o varstvu podatkov so na voljo na spletnem naslovu https://www.rehau.com/si-sl/informacije-o-varstvu-podatkov

1. 6. 2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection