NEA SMART 2.0

Adatvédelemmel kapcsolatos információk – NEA SMART 2.0

A REHAU örömére szolgál, hogy a NEA SMART 2.0 szabályozórendszer használata mellett döntött. A következőkben megtudhatja, hogyan kezeljük a rendszer használatával összefüggésben gyűjtött személyes adatait.

Milyen adatokat tárolunk?

A NEA SMART 2.0 szabályozórendszer használata során a REHAU alkalmazás tárolja az Ön által megadott adatokat. 

A következő adatokat gyűjtjük:

Kérjük, segítsen nekünk adatait naprakészen tartani, és tájékoztasson bennünket, ha megváltoznak a személyes adatai, különösen az elérhetőségei.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat arra használjuk, hogy az alkalmazás és a szabályozórendszer funkcióinak teljes körét felkínálhassuk Önnek. Az adatkezelés jogalapja az uniós adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. 

Eldöntheti, hogy az összes szükséges információt a rendelkezésünkre bocsátja, és így a funkciók teljes köréhez hozzáféréshez jut-e. 

Így például a cím megadása szükséges ahhoz, a szabályozórendszer helyére vonatkozó időjárási adatokat meg lehessen jeleníteni. E-mail címének használatával tájékoztatjuk a rendszer frissítéseiről, ha az automatikus frissítés esetenként nem lehetséges vagy nincs előirányozva. 

Minden egyes mobilkészüléken, amelyre fel van telepítve a NEA SMART 2.0 alkalmazás, külön eldöntheti, hogy használja-e a geofencing funkciót. Ha aktiválja a funkciót, a rendszer rendszeres időközönként meghatározza mobilkészüléke aktuális helyét. A helymeghatározás akkor is aktív a háttérben, ha az alkalmazás be van zárva. A funkció használatával csökkentheti az épület fűtését vagy hűtését, amikor egyetlen felhasználó sem tartózkodik bent. A fűtés automatikusan bekapcsolható, amikor Ön hazafelé tart. Ezáltal még hatékonyabban működtethető a fűtő-/hűtőberendezés.

Továbbá a rendszer a berendezés használata során mért értékeket elküldi egy szerverre. Ezeket a mért értékeket feldolgozva különböző kiértékeléseket tudunk bemutatni Önnek az alkalmazásban. A kiértékelések magukban foglalják pl. a helyiség hőmérsékletének és páratartalmának változását, valamint az energiatakarékossággal kapcsolatos tudnivalókat.

Ha helyiségneveket állít be az alkalmazásban, akkor ezek az adatok az egyszer már megadott beállítások tárolására és újbóli alkalmazására használhatók. Így elkerülhető, hogy a különböző családtagok ellentmondásos adatokat vagy beállításokat adjanak meg. Az alkalmazásban egyéb adatok is láthatók az ugyanazon fűtő-/hűtőberendezés többi felhasználója számára.

Meghibásodás esetén Ön az ügyfélszolgálatunknak vagy az Ön által megbízott szervizpartnernek ideiglenes vagy állandó hozzáférést biztosíthat a fűtő-/hűtőberendezéshez, és bizonyos változatoknál annak használati adataihoz (a használati előzményekkel együtt). Így ez a személy az Ön által rendelkezésre bocsátott összes adathoz hozzáférést kap.

A személyes adatait a továbbiakban mi vagy az általunk megbízott marketingcégek használhatják fel arra, hogy piackutatási céllal felvegyék Önnel a kapcsolatot e-mailben, push értesítés formájában, postai úton vagy telefonon. Ezen használat jogalapját az ÁAR 6. cikk I. f) pontja jelenti. A jövőben bármikor tiltakozhat adatainak reklámcélú felhasználása ellen.

A kapott adatokat a jogos érdekek gyakorlása keretében statisztikailag értékeljük, valamint termékeink továbbfejlesztéséhez és hibaelhárításához használjuk fel. E továbbfejlesztés keretében az adatok felhasználása - amennyire ez technikailag lehetséges - csak anonim módon történik.

Hogyan törölheti a személyes adatait?

A személyes adatokat bármikor saját kezűleg újból törölheti ugyanúgy, ahogyan azokat a rendelkezésünkre bocsátja. Ha Ön saját maga törli a személyes adatait, a REHAU nem őrzi meg a törölt személyes adatok másolatát. Ezután azok a funkciók, amelyek céljából a személyes adatok gyűjtése történt, nem használhatók tovább. 

Az előző fejezet az alkalmazáson belül megadott személyes adatokra vonatkozik. Ha a teljes felhasználói fiókját is törölni szeretné a REHAU-nál, kérjük, forduljon az alábbi címhez: service.de@support.rehau.com. Felhívjuk figyelmét, hogy a REHAU felhasználói fiók törlése hatással lehet a REHAU más alkalmazásaira is (pl. Re.Guard), amelyekhez így már nem lenne hozzáférése.

Miután törölte a személyes adatait, az általunk továbbra is tárolt mérési adatokat már nem lehet hozzárendelni Önhöz.

További adatkezelési célok

A REHAU-ra számos további törvényi kötelezettség hárul. Ezen kötelezettségek teljesítése céljából az Ön adatait a szükséges mértékben kezeljük, és szükség szerint a törvény szerinti bejelentési kötelezettség keretében továbbítjuk a felelős hatóságoknak. Az adatkezelés jogalapja az uniós adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja. Továbbá a megfelelő adatkezelés történik a kereskedelmi törvénykönyv és az adótörvény szerinti kereskedelmi és adójogi megőrzési előírások szerint.

Az Ön megfelelő beleegyezése esetén, vagy ha a jogos érdekeink keretében megengedett, a REHAU a címet a vevőkapcsolatok ápolására is használja, pl. hogy Önnek érdekes információkat küldjön az új termékekkel kapcsolatban a Smart Home/fűtésszabályozás területén. Szükség lehet arra, hogy az adatait továbbadjuk egy harmadik félnek, hogy az Ön kívánságait jobban teljesíthessük, és hogy a termékeinket az Ön érdeklődéséhez igazíthassuk. 

Az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat a különleges helyzetéből adódó okokból, illetve a beleegyezését bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.

A felelős és az adatvédelmi megbízott neve és címe

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Németország

Adatvédelmi megbízott: datenschutz@rehau.com

Tárolási időtartam

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg azok szükségesek ahhoz a célhoz, amelynek eléréséhez ezeket gyűjtöttük, ill. amíg a tárolást a törvények vagy hatósági előírások előírják. Amennyiben az adataira már nincs szükség, töröljük, ill. zároljuk azokat.

A használati adatokat (előzményadatokat) legkésőbb 24 hónap elteltével töröljük.

A beszerelési adatokat legkésőbb a használat megszűnését követő 15 év elteltével töröljük. 

A teljesen anonimizált adatokat nem feltétlenül töröljük. 

Továbbá haladéktalanul töröljük, ill. zároljuk adatait hozzájárulása visszavonása, valamint az adatkezelés elleni jogos tiltakozás esetén.

Tervezett adattovábbítás harmadik államba

Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett célokra személyi adatait más REHAU társaságnak továbbíthatjuk. A többi társaság az Ön személyes adatait saját érdekében ugyanazokra a célokra használhatja, amelyekre mi is. Különösen fontos, hogy ezek a társaságok az Ön személyes adatait a megnevezett célokra saját érdekükben kezelhetik. A REHAU csoporton belül a munkatársak csak olyan mértékben kapnak hozzáférést az Ön személyes adataihoz, amennyire ez tevékenységük teljesítéséhez szükséges.

Az Európai Gazdasági Közösségen kívüli fióktelepeknek való adattovábbítás vagy a Bizottság méltányossági határozata alapján (Adatvédelmi alaprendelet 45. cikk 3. bekezdése) vagy a standard adatvédelmi záradékok alapján (Adatvédelmi alaprendelet 46. cikk 2. bekezdés c pontja) megfelelő garanciákat tartalmaz az érintettek számára. 

Adattovábbítás harmadik felek részére

Az Ön személyes adatai továbbá a REHAU társaságokon kívüli harmadik félnek is továbbíthatjuk műszaki és szervezési szolgáltatások igénybevétele céljából, amelyekre a megnevezett célok vagy egyéb üzleti tevékenység teljesítéséhez szükségünk van. Szolgáltatóinkat szerződésben kötelezzük arra, hogy a személyes adatokat kizárólag megbízásunkból és utasításaink szerint kezeljék. Szolgáltatóinkat kötelezzük azon műszaki és szervezeti intézkedések betartására is, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét. Amennyiben a szolgáltatók olyan országokban találhatók, amelyekben az alkalmazandó törvények nem biztosítják a személyes adatok európai joggal összehasonlítható védelmét, szerződésben fogjuk biztosítani azt, hogy az érintett szolgáltatók a törvényben előírt adatvédelmi szintet betartsák (standard adatvédelmi záradékok). Részletesebb tájékoztatást adatvédelmi megbízottunktól kaphat.

Az Ön jogai

Önnek lehetősége van ellenőrizni azt, hogy a REHAU betartja-e az adatvédelmi jogi előírásokat. Ezzel kapcsolatban megilletik a következő jogok:

Ha a személyes adatai kezelésére vonatkozó jogokkal kapcsolatban kérdései vannak, adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat, aki tájékoztatás kérése, javaslatok vagy panaszok esetén áll az Ön rendelkezésére. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://www.rehau.com/hu-hu/adatvedelmi-informaciok

2022. 06. 01.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection