NEA SMART 2.0

Informacije o zaštiti podataka NEA SMART 2.0

REHAU se raduje što ste se odlučili za upotrebu našeg regulacijskog sustava NEA SMART 2.0. U nastavku ćete saznati na koji se način obrađuju osobni podaci prikupljeni tijekom upotrebe sustava.

Koje podatke pohranjujemo?

Kad upotrebljavate aplikaciju REHAU za svoj regulacijski sustav NEA SMART 2.0, pohranjuju se podaci koje ste unijeli. 

Možemo prikupljati sljedeće podatke:

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o promjenama svojih osobnih podataka, posebno kontaktnih podataka.

Za što upotrebljavamo vaše podatke?

Sve podatke koje ste nam dali na raspolaganje upotrebljavamo kako bismo vam ponudili puni opseg funkcija aplikacije i regulacijskog sustava. Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6 (I) alineja b) GDPR-a. 
Možete odlučiti hoćete li nam pružiti sve potrebne informacije i tako dobiti pristup punom opsegu funkcija. 

Tako je npr. potrebno navesti adresu kako bi se mogli prikazati podaci o vremenu za lokaciju regulacijskog sustava. Vašu adresu elektroničke pošte upotrebljavamo kako bismo vas obavještavali o ažuriranjima sustava ako u pojedinačnom slučaju nije moguće ili nije predviđeno automatsko ažuriranje. 

Za svaki mobilni uređaj na kojem je instalirana aplikacija NEA SMART 2.0 možete individualno odlučiti hoćete li upotrebljavati funkciju geofencinga. Ako aktivirate funkciju, utvrđuje se aktualna lokacija vašeg mobilnog uređaja u redovitim vremenskim intervalima. Utvrđivanje lokacije aktivno je u pozadini i kad je aplikacija zatvorena. Tijekom upotrebe ove funkcije možete imati koristi od smanjenja grijanja ili hlađenja vaše zgrade kada u njoj nema stanara. Grijanje se može aktivirati automatski dok se nalazite na putu kući. Tako se postiže još učinkovitiji način funkcioniranja vašeg sustava grijanja/hlađenja.

Osim toga, sustav šalje poslužitelju izmjerene vrijednosti iz pogona postrojenja. Te se izmjerene vrijednosti obrađuju kako bismo vam mogli predstaviti različite analize u aplikaciji. Analize sadrže npr. tijek sobnih temperatura i vlažnosti zraka prostorija kao i napomene o uštedi energije.
Ako u aplikaciji namjestite nazive prostorija, podaci će se koristiti za spremanje i ponovnu upotrebu postavljenih postavki. To također sprječava različite članove obitelji da unose proturječne unose ili postavke. Ostali podaci također su vidljivi drugim korisnicima iste instalacije grijanja/hlađenja u aplikaciji.

U slučaju servisnog poziva, našoj službi za korisnike ili servisnom partneru kojeg ste angažirali možete dati privremeni ili trajni pristup svojoj instalaciji grijanja/hlađenja te, u nekim varijantama, možete mu omogućiti pristup svojim podacima o korištenju (uklj. povijest korištenja). Na ovaj način ta osoba dobiva pristup svim podacima koje ste omogućili.

Vaše osobne podatke također koristimo mi ili marketinške tvrtke koje smo angažirali kako bismo vas kontaktirali e-poštom, push obavijesti, poštom ili telefonom u svrhu istraživanja tržišta. Pravna osnova ove upotrebe je čl. 6 (I) alineja f) GDPR-a. U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor ovoj budućoj upotrebi svojih podataka u reklamne svrhe.

Dobiveni podaci statistički se analiziraju u okviru legitimnih interesa te upotrebljavaju za nastavak razvoja i rješavanje nedostataka naših proizvoda. Kao dio ovog daljnjeg razvoja, podaci će se koristiti samo anonimno koliko god je to tehnički moguće.

Kako možete izbrisati svoje osobne podatke?

Na isti način na koji nam dajete osobne podatke, osobne podatke možete i sami izbrisati u bilo kojem trenutku. Ako sami izbrišete svoje osobne podatke, REHAU neće zadržati kopiju izbrisanih osobnih podataka. U tom se slučaju više ne mogu upotrebljavati funkcije za koje su osobni podaci prikupljeni. 

Prethodni odlomak odnosi se na osobne podatke unesene unutar aplikacije. Ako dodatno želite izbrisati svoj kompletni korisnički račun u tvrtki REHAU, tada se obratite na adresu service.de@support.rehau.com. Imajte na umu da brisanje REHAU korisničkog računa može utjecati i na druge aplikacije tvrtke REHAU, npr. Re.Guard, kojima tada više ne biste imali pristup.

Nakon što ste izbrisali svoje osobne podatke, više nije moguće dodijeliti vam izmjerene podatke koje još uvijek pohranjujemo.

Ostale svrhe obrade

REHAU podliježe velikom broju drugih zakonskih obveza. Kako bismo ispunili ove obveze, obrađujemo vaše podatke u potrebnom opsegu i, ako je potrebno, prosljeđujemo ih nadležnim tijelima u okviru zakonskih obveza dojave. Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6 (I) alineja c) GDPR-a. Odgovarajuća obrada nastavlja se odvijati na temelju trgovinskopravnih i poreznopravnih obveza čuvanja u skladu s Trgovačkim zakonikom i Poreznim zakonikom.

Ako ste nam dali odgovarajuću privolu ili je to dopušteno u okviru legitimnih interesa, REHAU će također upotrijebiti adresu za održavanje odnosa s kupcima, npr. za slanje zanimljivih informacija o novim proizvodima iz područja Smart Home / upravljanje grijanjem. Kako bismo mogli bolje odgovoriti na vaše želje i prilagoditi naše proizvode vašim interesima, možda ćemo morati proslijediti vaše podatke trećim stranama. 

Ovoj se obradi možete usprotiviti u bilo kojem trenutku iz razlogakoji proizlaze iz vaše posebne situacije odn. svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku bez obrazloženja.

Naziv i adresa odgovornih tijela i službenika za zaštitu podataka

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Njemačka

Službenik za zaštitu podataka: datenschutz@rehau.com

Trajanje pohranjivanja

Vaše osobne podatke pohranjujemo sve dok je to potrebno za ispunjavanje svrhe za koje su prikupljeni odn. radi ispunjavanja zakonskih obveza ili u okviru službenih zahtjeva za pohranu. Vaše podatke brišemo odn. blokiramo čim više nisu potrebni.

Podaci o korištenju (podaci povijesti korištenja) brišu se najkasnije nakon 24 mjeseca.

Podaci o instalaciji brišu se najkasnije 15 godina nakon završetka korištenja. 

Potpuno anonimizirani podaci neće se nužno izbrisati. 

Nadalje, vaše ćemo podatke odmah izbrisati ili blokirati ako povučete privolu ili uložite legitiman prigovor.

Planirani prijenos podataka u treće zemlje

Vaše osobne podatke možemo proslijediti drugim tvrtkama grupe REHAU u svrhe navedene u ovoj Izjavi o zaštiti podataka. Druge tvrtke mogu upotrebljavati vaše osobne podatke u vlastitom interesu u iste svrhe kao i mi. Osobito mogu obrađivati vaše osobne podatke u vlastitom interesu u navedene svrhe. Unutar tvrtki grupe REHAU zaposlenici imaju pristup vašim osobnim podacima samo ako je to potrebno za izvršavanje njihove djelatnosti.

Podaci se prenose podružnicama izvan Europskog gospodarskog prostora ili na temelju odluke Komisije o primjerenosti (čl. 45. st. 3. GDPR-a) ili na temelju standardnih klauzula o zaštiti podataka (čl. 46. st. 2. alineja c GDPR-a), koje sadrže odgovarajuća jamstva za ispitanika. 

Prosljeđivanje podataka trećim stranama

Vaše osobne podatke također možemo proslijediti trećim stranama izvan tvrtki grupe REHAU radi korištenja tehničkih ili organizacijskih uslugama koje su nam potrebne za ispunjavanje navedenih svrha ili drugih poslovnih aktivnosti. Naši pružatelji usluga ugovorno su obvezni obrađivati osobne podatke isključivo u naše ime i u skladu s našim uputama. Osim toga, obvezujemo naše pružatelje usluga na pridržavanje tehničkih i organizacijskih mjera koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka. Ako se pružatelji usluga nalaze u zemljama u kojima primjenjivi zakoni ne predviđaju zaštitu osobnih podataka usporedivu s europskim pravom, ugovorno ćemo osigurati da dotični pružatelji usluga poštuju zakonski propisanu razinu zaštite podataka (standardne klauzule o zaštiti podataka). Detaljnije informacije o tome možete dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka.

Vaša prava

Možete sami provjeriti poštuje li REHAU odredbe za zaštitu podataka. Stoga imate sljedeća prava:

Ako imate pitanja o ovim pravima u pogledu obrade svojih osobnih podataka, možete se obratiti osobi nadležnoj za zaštitu podataka, koja vam također stoji na raspolaganju ako tražite informacije, kao i za sve vaše prijedloge ili pritužbe. Dodatne informacije o zaštiti podataka možete pronaći na stranici https://www.rehau.com/hr-hr/rehau-o-zastiti-podataka

1. 6. 2022.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection