Datasets

REHAU datasets voor ontwerpsoftware

REHAU stelt technische en commerciële datasets beschikbaar voor verschillende ontwerpsoftwareoplossingen.

Als de dataset die u nodig hebt niet beschikbaar is, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

liNear

liNear Building
Productdataset voor REHAU oppervlakteverwarming/-koeling voor vloeren, muren en plafonds

liNear Analyse
Productdatasets van de systemen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex voor verwarmings- en drinkwaterleidingnetwerken en RAUPIANO plus voor de afwatering

liNear 3D Pipe & Power
REHAU buissystemen als 3D-dataset

Solar computer

Dataset RAUTITAN flex en RAUTITAN stabil voor de berekening van het drinkwaterleidingnet

Plancal Nova by Trimble

REHAU vloerverwarming en leidingsystemen voor drinkwater, verwarming en afwatering.

MagiCAD

Dataset voor leidingsystemen.

mh Software

REHAU vloerverwarming en leidingsystemen

Bausoft (Zwitserland)

Drinkwaterleidingsysteem

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection