Riooloplossingen

Riooloplossingen

Ons motto: veiligheid voor generaties

De ervaring spreekt voor zichzelf

Al 30.000 km van het Europese rioolnetwerk is met onze rioolbuissystemen uitgerust en optimaal voorbereid op de toekomst: dankzij de levensduur van onze systemen. Onze Awaschacht PP DN 1000 en het rioolbuissysteem voor hoge belasting Awadukt PP kreeg van de "Landesgewerbeanstalt Nürnberg" na uitgebreide beproevingen een gebruiksduur van minimaal 100 jaar toegekend.

Alle voordelen van ons materiaal PP op een rij

Echt rendement in de totaalberekening

Vele investeerders geloven, dat kunststof schachten duurder zijn dan betonoplossingen, aldus het resultaat van een door ons uitgevoerde enquête onder 450 beslissers in heel Duitsland. Wanneer men echter de aanschaf- en inbouwkosten samen beschouwd, verandert dit beeld als snel ten gunste van de kunststofoplossingen. Maar de echte voordelen blijken pas tijdens gebruik: hoogbestendig tegen agressieve substanties, zijn deze op lange termijn het meest economische alternatief.

Riooloplossingen ook voor moeilijk terrein

Weinig afschot of weinig beschikbare ruimte? Onze referenties tonen aan, hoe u met ons rioolbuissystemen intelligente oplossingen creëert: voor de terreindrainage en gemeentelijke afvalwaterafvoer, voor drainagetaken binnen de industrie en de landbouw en speciale ontwateringsoplossingen in de wegen-, spoor-, luchthaven- en tunnelbouw, in de landbouw, grote keukens of tankstations.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection