Corporate culture

Professionaliteit is voor ons als innovatief familiebedrijf een basisvoorwaarde om als A-merk voor polymeeroplossingen wereldwijd toonaangevend te zijn. Dit succes is het resultaat van onze competente en flexibele medewerkers, die wij graag voor de lange termijn aan ons binden. Het in vergelijking met andere bedrijven geringe personeelsverloop spreekt voor ons intelligente en betrouwbare personeelsbeleid, dat wordt gedragen door de drie pijlers prestaties, onafhankelijkheid en directe communicatie.

Prestaties

De prestatiegerichtheid van iedere afzonderlijke medewerker is voor ons van doorslaggevend belang, omdat het succes van REHAU ook het resultaat is van hun individuele inzet en betrokkenheid. Onze medewerkers dragen de medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de REHAU groep, door hun best mogelijke arbeidsprestaties te leveren. Onze onderneming stimuleert deze toewijding door faire, marktconforme en vooral prestatie-afhankelijke beloning.

Onafhankelijkheid

REHAU is als niet beursgenoteerde onderneming onafhankelijk van de veranderlingen in de aandelenmarkt en blijft dus zowel voor de klanten als voor de medewerkers op lange termijn berekenbaar. Dat moet ook in de toekomst zo zijn. De betrouwbaarheid van een familiebedrijf dat gericht is op de middellange- en langetermijn-doelstellingen kenmerkt REHAU. In plaats van kortetermijn winst op de eerste plaats te zetten, gaan wij voor constante groei en duurzaamheid. Wij zien onze medewerkers als ondernemer binnen onze onderneming en stimuleren eigen initiatief en zelfstandig handelen.

Directe communicatie

De medewerker staat bij REHAU in het middelpunt. Met hem en haar streven wij naar een langdurige samenwerking, die berust op een bijzondere vertrouwensband. Van belang daarbij is een directe communicatie tussen de medewerkers onderling en tussen de medewerkers en leidinggevenden. Door alle functieniveaus heen hebben medewerkers bij REHAU volgens het "open-deur"-principe de mogelijkheid, hun vragen tot aan de bedrijfsleiding toe naar voren te brengen.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection