Verwarmen en koelen (niet-residentieel)

Economische oplossingen voor grote oppervlaktes

Moderne architectuur, klimatologische invloeden en de groeiende vraag naar comfort stellen hoge eisen aan de gebouwentechniek.
REHAU biedt voor alle toepassingen in de woningbouw en kantoor- en bedrijfspanden complete oplossingen op het gebied van wand- en plafondverwarming/-koelingsystemen. Daarnaast verhogen de systemen de energiezuinigheid.

Koelplafond in droogbouw

Koelplafond in droogbouw

Het REHAU koelplafond is bedoeld voor het thermisch activeren van het plafond.

Voordelen:

 • Lege oppervlakken kunnen met standaard gipsplaten worden opgevuld (dubbel aanbrengen)
 • Dankzij de droogbouwwijze bijzonder geschikt voor inbouw achteraf en renovatie
 • Flexibele aanpassing van het actieve oppervlak aan de ruimtegeometrie dankzij 4 verschillende afmetingen
 • Geen wachttijden voor het drogen van pleister
 • Voorgeboord bevestigingsraster
 • Overschilderbaar plaatoppervlak afhankelijk van de pleisterkwaliteit


Betonkerntemperatuurregeling: altijd de juiste oplossing met 3 systemen

Toegenomen behoefte aan comfort noodzaakt tot continu innovaties en steeds hoger wordende normen op het gebied van gebouwentechniek. Een toekomstgericht koel- en verwarmingssysteem, dat hieraan voldoet, is betonkernactivering (BKA).

Het principe van betonkernactivering berust op het gebruik van de temperatuuropslagcapaciteit van bouwdelen. De BKA ondersteunt de opslagcapaciteit van de massieve betonnen delen door buizen waardoor koel- c.q. verwarmingswater stroomt, waardoor een "oneindige" buffer ontstaat. Vanwege het grote economische voordeel is betonkernactivering het actuele thema op het gebied van klimaatbeheersing. 

Wand- en plafondverwarming/-koelingsystemen

BKA ter plaatse verlegd

 • Flexibele aanpassing van de BKA-groepen aan de gebouwgeometrie
 • Cariabele BKA-groepen
 • Eenvoudig buispatroon
 • Variabele verlegafstand
 • Enkelvoudige of dubbele meander

BKA-modules

BKA-modules

 • Snelle montage
 • Variabele module-afmetingen
 • Standaard en speciale geometrieën

BKA-modules voor montage in prefab betondelen

BKA-modules voor montage in prefab betondelen

 • Toepassing onafhankelijk van weersomstandigheden
 • Efficiënte en voordelige seriefabricage
 • Geen oponthoud tijdens het bouwproces
 • Gelijkblijvend hoge uitvoeringskwaliteit voor industriële prefab

De industriële vloerverwarming - een modern verwarmingsconcept voor industrieel gebruikte gebouwen

Industriële vloerverwarming

Vliegtuighangars, logistieke centra, productiehallen enz.: de industrievloerverwarming combineert lage investerings- en bedrijfskosten met een voordelig temperatuurprofiel.

De RAUTHERM S buizen bevinden zich onderhoudsvrij in de betonbodemplaat en bieden een grote vrijheid bij het gebruik. Het hoge stralingsaandeel en het lage temperatuurprofiel waarborgen gunstige bedrijfskosten. De lage aanvoertemperaturen maken toepassing van alternatieve energiebronnen en/of afvalwarmte mogelijk.

Voordelen:

 • RAUTHERM S buizen van PE-Xa voor gebruik op de bouwplaats
 • Snelle en eenvoudige montage door de hoge flexibiliteit van de PE-Xa RAUTHERM S buizen
 • Controle van het nut van vloerisolatie voor kostenoptimalisatie
 • Het meanderpatroon zorgt voor een gelijkmatig temperatuurprofiel in de hal
 • Het optreden van tocht wordt vermeden, een ophoping van warme lucht onder het plafond wordt vermeden en de daaruit resulterende warmteverliezen worden voorkomen
 • De in ruimtes met klimaatbeheersing veel voorkomende luchtcirculatie vervalt, zodat minder stof en bacteriën worden opgewerveld
 • De belastbaarheid van de industrievloer neemt door vloerverwarming niet af

Aangenaam temperatuurgeregelde sportvloer door inbouw van vloerverwarming

Schwingbodenheizung

De vraag van architecten en planners naar temperatuurgeregelde vloeren voor sporthallen neemt steeds meer toe vanwege sport-medische, energietechnische en architectonische redenen.

De vloerverwarming wordt in de draagconstructie van de sportvloer geïntegreerd. Door het grote verwarmingsoppervlak vormt zich een voor de sporters aangenaam temperatuurprofiel.

Voordelen:

 • Scheiding van de sportvloerconstructie en de vloerverwarming, zodat een latere sanering van de bodemconstructie kan plaatsvinden zonder demontage van de vloerverwarming
 • Snelle en eenvoudige montage door het plaatsen met voorgestanste isolatie en de flexibele RAUTHERM S buizen
 • Door het meander verlegpatroon wordt een gelijkmatig temperatuurprofiel verkregen in de hal
 • Gewaarborgde plaatsingsafstand door de RAUFIX rails
 • Kleine belasting van de dakconstructie bij de installatie, modernisering en renovatie en daardoor grote ontwerpvrijheid voor het bouwlichaam
 • Nauwelijks warmte-ophoping onder het dak van de hal en daardoor slechts geringe warmteverliezen via het dak
 • Geen temperatuur-/stralingsvelden door gelijkmatige temperatuurverdeling

Terreinverwarming voor het vrijhouden van ijs en sneeuw

Terreinverwarming

De terreinverwarming wordt gebruikt voor het ijs- en sneeuwvrij houden van straten, opritten, hellingen, helicopterlandingsplaatsen, voetgangersgebieden enz..

Voordelen:

 • Snelle en eenvoudige montage door de hoge flexibiliteit van de PE-Xa RAUTHERM S buizen
 • Gering gevaar voor letsel in gevarenzones
 • Geringe onderhoudskosten op basis van de combinatie RAUTHERM S buis met schuifhulsverbindingstechniek
 • Het meanderpatroon zorgt voor een gelijkmatig temperatuurprofiel
 • Geborgde plaatsingsafstand door toepassing van RAUFIZ rails c.q. RAILFIX rails

Veldverwarming: Voorkomen van afgelastingen door het weer

Veldverwarming

Door het weer veroorzaakte uitval van wedstrijden als gevolg van sneeuw en ijs vormt een aanzienlijk financieel risico. De veldverwarming houdt de bodem vorstvrij.

REHAU is met wereldwijd meer dan 170 gerealiseerde stadions en trainingsvelden marktleider!

Voordelen:

 • Snelle en eenvoudige montage door de installatie met de flexibele RAUTHERM buizen
 • Objectspecifieke rolopmaak, geen restlengten
 • Exacte buisfixatie door systeem RAILFIX voor een gelijkmatige verwarming van het speelveld
 • Voorgeïsoleerd Tichelmann-verdelersysteem voor het reduceren van warmteverliezen
 • Levering "just in time"

Contact

Heeft u vragen? De medewerkers van onze verkoopkantoren helpen u graag verder.

Contactaanvraag

Downloads

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection