Hemelwaterverwerking

Bronnen sparen - duurzame en effectieve oplossingen in de hemelwaterverwerking

In de moderne hemelwaterverwerking wordt het ecologisch en economisch omgaan met de ressource water steeds belangrijker. Naast het behouden van de grondwatervoorraad is ook het ontlasten van het rioolsysteem van belang waardoor een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van hoogwater wordt geleverd. Economische gezichtspunten, zoals het verminderen van de bestratingskosten, of wettelijke voorschriften zoals die bij gemeente en waterschap zijn te vinden, zijn andere criteria, waardoor er steeds meer wordt nagedacht over het omgaan met hemelwater.

REHAU levert voor de hemelwaterverwerking moderne, optimaal op elkaar afgestemde systeemoplossingen, om nu al te voldoen aan de steeds strengere eisen van morgen.