Hemelwaterverwerking

Hemelwater, dat van bestrate oppervlakken wordt opgevangen, is vaak met schadelijke stoffen belast. Afhankelijk van de positie en het gebruik van de betreffende oppervlakken kan deze belasting zo groot zijn, dat directe infiltratie het grondwater en de bodem in gevaar zou kunnen brengen. Omdat bij het infiltreren de bodem- en oppervlaktewaterwetgeving moet worden nageleefd, kan een voorbehandeling van het water onvermijdelijk zijn. REHAU heeft systemen ontwikkeld, die een effectieve voorbehandeling van tolereerbaar en niet-tolereerbaar vervuild hemelwater mogelijk maken.

Chemisch-fysische voorbehandeling
Met het systeem RAUSIKKO Hydroclean voor chemisch-fysische voorbehandeling kan het hemelwater ondergronds voorbehandeld worden volgens de laatste stand van de techniek. HydroClean werkt volgens een meertraps filterprincipe, waarbij de filters naast het binden van opgeloste schadelijke stoffen ook het ontbinden daarvan en dus de gedefinieerde retentie waarborgen. De filterschacht RAUSIKKO Hydroclean HT voldoet aan de hoge testeisen van de toelating door het "Deutsche Institut für Bautechnik Berlin" en heeft de DIBt-toelating.

Mechanische voorbehandeling
De natuurlijke hemelwaterreiniging door infiltratie is in binnensteden vaak niet uitvoerbaar vanwege het grote benodigde oppervlak. De onderaards ingebouwde REHAU sedimentatie-installaties maken de benodigde voorbehandeling mogelijk bij weinig beschikbare ruimte, omdat deze onder verkeersoppervlakken ingebouwd kunnen worden. Dankzij het principe van sedimentatie kunnen aan deeltjes gebonden schadelijke stoffen uit het water worden gefilterd. De installaties hebben bovendien een groot buffervolume voor lichte vloeistoffen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten.