Oppervlakteverwarming en temperatuurbeheersing

IJs- en sneeuwvrij houden met natuurlijke warmte

Op verkeersoppervlakken zoals straten, bruggen, opritten of splitsingen worden in de winter bijzonder eisen gesteld voor wat betreft het sneeuw- en ijsvrij houden. Aan deze eisen kan volledig worden voldaan door toepassing van het REHAU systeem voor oppervlaktetemperatuurbeheersing, gebaseerd op aardwarmte.

Voordelen in de winter:

- Verminderen van het risico op ongevallen
- Vergroting van de veiligheid
- Geen kosten en geen personeel nodig voor strooien en
sneeuwschuiven
- Gebruik van zout vervalt of wordt aanmerkelijk
verminderd
- Door automatische regeling geen personeel nodig

Voordelen in de zomer:

- Verlenging van de levensduur van het wegdek
- Snelle regeneratie van de grond door geabsorbeerde
zonnestralen
- Ondersteunde energietoevoer in aanwezige infrastructuur
- Vermindering van spoorvorming
- Afname van aquaplaning

Het toepassen van de oppervlaktetemperering en duurzame energiebronnen heeft een duidelijke vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en verhindert milieubelasting en schade door strooizout.

Kritische verkeersoppervlakken moeten in de winter vrij worden gehouden van ijs en sneeuw, om maximale veiligheid te waarborgen. Dit wordt mogelijk met ingebouwde buiscollectoren, die op duurzame energiebronnen zijn aangesloten. Het warmtedragermedium circuleert in een systeem, bestaande uit een buiscollector, de circulatiepomp en aardwarmtesonden of andere aardwarmte-installaties. In de winter wordt de aardwarmte naar het oppervlak getransporteerd en houdt deze het oppervlak vrij van ijs en sneeuw. Wanneer extra energie nodig is, dan kunnen installaties worden ondersteund door een warmtepomp in combinatie met een aardwarmtebron. In de zomer onttrekken de buiscollectoren warmte aan het verkeersoppervlak en voeren ze deze met behulp van de aardsonden af in de grond. De warmtetoevoer heeft een snellere regeneratie van de aangesloten grond tot gevolg. Door de afkoeling van de verkeersoppervlakken zijn deze minder gevoelig voor spoorvorming en krijgen ze een langere levensduur.

Toepassingsgebieden:

- Perrons
- Bruggen
- Parkeerplaatsen
- Inritten ziekenhuizen/brandweer

- Laadperrons
- Tunnel, in- en uitritten
- Voetgangerszones
- Luchthaven: parkeerplaatsen, start- en landingsbanen
- Helicopterlandingplaatsen