RE.GUARD – Instalimi i sistemit të kontrollit të ujit hap pas hapi

RE.GUARD instalohet shpejt dhe lehtë - nuk përbën asnjë ndryshim nëse është një ndërtesë e re, rinovim apo shtesë e instalimeve ekzistuese të ujit të pijshëm. Dhe pajisja mund të instalohet vetëm me disa hapa të thjeshtë. Falë lidhjes me filetim, RE.GUARD mund të lidhet me çdo sistem tubash.


410-D051_CL - 85328


Hapi 1

Shkarkoni aplikacionin Re.GUARD dhe ndiqni udhëzimet hap pas hapi. 
410-D053_CL - 85330


Hapi 2

Lidhni Modemin RE.HUB me ruterin.
410-D052_CL - 85331


Hapi 3

Skanoni dhe aktivizoni kodin QR në pjesën e prapme të RE.HUB duke përdorur aplikacionin.
410-D049_CL - 84945

Hapi 4

Lidhni komponentët me njëri-tjetrin vetëm duke shtypur butonin në sistemin e kontrollit të ujit dhe më pas rregulloni vlerat kufi në aplikacion.
410-D048_CL - 84943


Hapi 5

Instaloni me një specialist sistemin e kontrollit të ujit RE.GUARD pas matësit të ujit dhe përpara filtrit të shtëpisë. Përfundoi!

Për ndërtime, rinovime ose shtesa të reja

Pavarësisht kërkesës suaj, falë modelit të tij kompakt, sistemi i kontrollit të ujit RE.GUARD është gjithashtu i përshtatshëm për tu përdorur në hapësira të mbyllura.

Na kontaktoni tani 

REGUARD_Wassersteuerung_Vermassung_DE_Online@2x - 86590


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection