Në afërsinë Tuaj

Partnerët e autorizuar REHAU për ngrohje sipërfaqësore dhe instalimet e ujit të pijshëm në Shqipëri

AL-NOBEL shpk
Rruga dytesore Egnatia
Tirane -Durres km 7
Теl / Fax: 00 355 42 321 953
Mob: 00 355 69 20 52 274
E-mail: info@al-nobel.al
Web: www.al-nobel.al
Partnerët e autorizuar REHAU për ngrohje sipërfaqësore dhe instalimet e ujit të pijshëm në Kosovë

Drita - A
Rr. Marigona, Preoc, pn.
10000 Prishtine, Kosove
Моb:+377 45 808 060
Е-mail: drita-a@hotmail.com
Web: www.drita-a-ks.com


Termocom
Rr. Ali Ajeti, nr. 64
11000 Podujeve, Kosove
Mоb:+377 44 201 980
Е-mail: termocomaaa@gmail.com


Klima Term
Rr. Xhavit Bajraktari, pn.
23000 Therande, Kosove

Tel: 044/49 833 777
Е-mail: klima.term@hotmail.com


Alba Term
Fsh. Brilad pn.
51000 Deqan, Kosove
Моb:+377 44 127 167
Е-mail: alabterm@hotmail.com


Bosch
Rr. Ramadan Peci, nr. 18
40000 Mitrovice, Kosove
Моb:+377 44 181 523
Е-mail: n.p.bosch@hotmail.com


Klima Term
Rr. Bill Klinton, nr. 68
10000 Prishtine, Kosove
Моb:+377 44 116 714
Е-mail: klimaterm1990@yahoo.com


Blendi
Fsh. Shashkovc pn.
14050 Janjeve, Kosove
Моb: +377 44 117 431
Е-mail: xhemajlbytyqi64@gmail.com


Termika
Rr. Muharrem Fejza, Ob. C 13, Hyrja A, nr.18
10000 Pristine, Kosove
Моb: +377 44 238 216
Е-mail: luli_kryeziu@yahoo.com


Arriti Term
Rr. Lagjia Logreta, pn.
10000 Prishtine, Kosove
Mob: +377 44 175 764
Е-mail: arrititerm@hotmail.com


Termo Klima
Rr. Adem Jashari, pn.
24000 Malisheve, Kosove
Моb:+377 44 150 102
Е-mail: termoklima01@gmail.com


Globiterm
Rr. Vellezerit Gervalla, p.n
30000 Peje, Kosove
Моb:+377 44 264 882
Е-mail: nexhatmalushaj@hotmail.com

 

Atom - 2
Rr. Fehmi Lladrovci, nr. 58
20000 Prizren, Kosove
Mob: +377 44 128 433
Е-mail: atom-2@live.com


MIMI Term

Rr. Beqir Kastrati.

10000 Prishtine, Kosove

Моb:+377 45 808 060

Е-mail: elhamibllaca4@gmail.com


ENG COMFORT Sh.p.k.

Rr. Dardania I Rr.M. Ibrahimi, Nr 218.

60000 Gjilan, Kosove

Моb:+383 44 145 521

Е-mail: infor.engcomfort@gmail.com


N.sh. Raketa

Rr. Norbert Lokl , Nr 23.

10000 Prishtine, Kosove

Моb:+383 44 175 375

Е-mail: sraketa@gmail.com

N.SH.T. Berisha

Rr. Hasan Prishtina.

32000 Kline, Kosove

Моb:+383 49 296 137

Моb:+383 44 296 137

Е-mail: xhevxhetzberisha@hotmail.com

Ramadan Gecajbi

41000 Skenderaj - Llaush, Kosove

Моb:+383 44 712 548

Е-mail: Ramadangecajbi@hotmail.comPrinto