Ofertat tona të zhvillimit

Menaxhimi i Talentit

Në parim shohim një talent tek secili prej punonjësve tanë. Si pjesë e menaxhimit të talenteve tona, ne dëshirojmë t'i bëjmë të dukshme talentet tuaja të veçanta dhe t'i zhvillojmë ato më tej. Ne mbështetemi në mendimet dhe veprimet inovative, në përgjegjësinë personale dhe në faktin që ju dëshironi të ndryshoni vazhdimisht. Në një mjedis që ndryshon me ritme të shpejta dhe po ashtu sfidues, ne përpiqemi të përputhim dëshirat tuaja në mënyrë fleksibël dhe selektive me kërkesat tona, për të sjellë së bashku kreativitet dhe progres.

Për të mundësuar mbështetjen e këtij zhvillimi bazuar në vlerat dhe iniciativat tona, ne kemi krijuar programe të veçanta përveç katalogut të gjerë të trajnimit të mëtejshëm.

Oferta jonë e kualifikimit përfshin një gamë të gjerë mundësish për të identifikuar dhe promovuar potencialin. Ne i kushtojmë një rëndësi të veçantë mbulimit të nevojës për personel të kualifikuar nga klasifikimet tona. Si partner për trajnimin dhe edukimin tuaj të mëtejshëm, ne ju përgatisim për detyrat e ardhshme me anë të seminareve të synuara dhe programeve të zhvillimit.

Një ide rreth gamës së seminareve

REHAU ju ofron një gamë seminaresh të orientuara nga nevoja dhe tejet profesionale që mbështesin trajnimin tuaj profesional dhe personal. Kjo bazohet në temat aktuale dhe ato të orientuara drejt së ardhmes. Ju mund të prisni që seminaret dhe trajnimet e udhëhequra nga ekspertë të zgjerojnë aftësitë tuaja të veçanta dhe metodologjike, aftësitë drejtuese, aftësitë gjuhësore dhe aftësitë sociale.

Mësimi në internet

Mësimi në internet, mësimi me materiale mësimore digjitale, disponohen në REHAU si një rrugë e pavarur e të mësuarit ose si “mësim i përzier” (psh. lidhja didaktike e metodave të ndryshme të të mësuarit).

p.sh. Mësimi në internet ju mundëson të merrni njohuri të përditësuara për korporatat sipas kërkesës. Ju vendosni vetë kur dhe ku të futeni në portalin mësimor REHAU dhe si të mësoni në internet. Punonjësit në të gjithë botën kanë mundësinë për të vazhduar arsimimin e tyre deri në dymbëdhjetë gjuhë në portalin tonë mësimor me 6 gjuhë në tema të tilla si përputhshmëria, siguria e korporatave, menaxhimi i cilësisë, etj.

Në projektin “Mësimi në të ardhmen”, ne po hartojmë vazhdimisht metoda të reja dhe inovative (duke përfshirë sferat e të mësuarit ndërveprues, videot shpjeguese nga ekspertët tanë, etj.) dhe po ua ofrojmë ato kolegëve tanë në mbarë botën pas disa fazave të shkurtra.

Trajnimi

Ne ofrojmë seanca trajnimi si një formë individuale e zhvillimit të punonjësve. Ky është një konsultim konfidencial i të njëjtit nivel. Me fjalë të tjera, trajnimi është një formë këshillimi ku trajneri ju mbështet me pyetje të synuara për të gjetur zgjidhje të personalizuara për situatën tuaj dhe me pyetje lidhur me përgjegjësinë tuaj. D.m.th trajneri nuk ofron zgjidhje të drejtpërdrejtë, por ju shoqëron në identifikimin e shkaqeve të problemeve dhe zhvillimin e zgjidhjeve tuaja.

Menaxherët mund të përdorin trajnimin si mbështetje, p.sh. për ndërmarrjen në vazhdim të një funksioni të ri të menaxhimit. Oferta është e hapur sigurisht edhe për punonjësit e karrierës së specialistit dhe projektimit, p.sh. për të shoqëruar proceset e ndryshimit.

AKADEMIA e Lidershipit

Bota digjitale e punës vendos kërkesa tërësisht të reja dhe të ndryshme për menaxhimin e punonjësve. Prandaj, ne i kushtojmë vëmendje të madhe këshillimit të menaxherëve tanë për reflektimin dhe zhvillimin e lidershipit. Ky proces, i bazuar në një shkëmbim, krijon një perspektivë të vetëdijshme për zhvillimin e aftësive tuaja. Përveç instrumenteve të reagimit, p.sh. reagim 360° me një shumëllojshmëri seminaresh, trajnimesh dhe mësimesh në internet që mbulojnë aftësitë e lidershipit dhe ato menaxheriale, si dhe aftësitë sipërmarrëse dhe sociale.

Engineering progress

Enhancing lives