Rreth nesh

Verw_Rehau_Rheniumhaus_28_290828_0 - 290828

Progresi inxhinierik - përmirësimi i jetës

Për ndërtimin e energjisë me efikasitet, përdorimin e energjisë së rinovueshme dhe menaxhimin e ujit, si dhe për lëvizjen dhe jetesën në të ardhmen, REHAU fillon kontribute të qëndrueshme në sfidat ekologjike dhe ekonomike të së nesërmes. Kompetenca dhe entuziazmi për inovacionin na kanë bërë sistemin kryesor dhe ofruesin e shërbimeve të zgjidhjeve me bazë polimer në fushat e ndërtimit, automobilave dhe industrisë. Falë kombinimit të performancës së lartë të zhvillimit dhe organizatave të forta të shitjes dhe shërbimeve të decentralizuara, ne jemi një nga ofruesit e TOP në treg. Niveli më i lartë i profesionalizmit nga zhvillimi i materialit deri në ekzekutim dhe një pasion për përfitimet interesante të pakufizuara potenciale të materialeve polimer janë thelbësore që ne të jemi të suksesshëm si një markë udhëheqëse premium në të gjithë botën.

Engineering progress

Enhancing lives