Ѕидно греење/ладење во мокра изведба

РЕХАУ ѕидно греење/ладење - термичка удобност од сите страни

Со ѕидното греење/ладење во мокра изведба, ѕидовите во просториите термички се активираат. Употребата на овие површини за греење и ладење овозможува разновидни системски решенија и при ниски температури.

Карактеристики:

 • Систем за полегнување во мокра изведба наменет за ѕид
 • Погоден за греење и ладење
 • За станбени и деловни објекти
 • За лесно полегнување и безбедно прицврстување на РАУТЕРМ СПИД  цевката на гол ѕид или гол плафон.
 • Растојание на полегнување на цевките од само 2,5 cm и може да се изведе на разновидни начини
 • Во делот кадешто се витка цевката се користи двојниот држач 10

Преглед на предностите на системот:

 • Брзо, флексибилно и лесно полегнување на цевки
 • Флексибилни можности за поврзување на ѕидните грејни полиња
 • Флексибилност во приспособувањето на просторната геометрија
 • Можна изведба на еднослоен малтер
 • Брзо загревање
 • Можно полегнување во плафон 
 • Безбедно фиксирање на цевки по стандард согласно монтажните растојанија -> висок квалитет и безбедност при инсталација
Печати