Ѕидно греење/ладење во сува изведба

РЕХАУ ѕидно греење/ладење - термичка удобност од сите страни

Со ѕидното греење/ладење во сува изведба, ѕидовите во просториите термички се активираат. Употребата на овие површини за греење и ладење овозможува разновидни системски решенија и при ниски температури.

Карактеристики:

 • Систем за поставување во сува изведба наменета за ѕид
 • За греење и ладење
 • За станбени и деловни објекти
 • Ѕидни елементи од гипсени плочи, зајакнати со армирачики влакна и хидроизолирано јадро  според DIN 18180 / DIN EN 520
 • Ѕидни елементи со претходно фабрички вградени цевки РАУТЕРМ СПИД  цевки од 10.1 x 1.1 mm и монтажно растојание од 45 mm
 • Ѕиден елемент 2000 x 625 и 1000 x 625 mm

Преглед на предностите на системот

 • Ниско ниво на монтирање со дебелина на подлога од 15 mm
 • Празните површини можат да се пополнат со достапен гипс картон
 • Брзо загревање
 • Поради сувата изведба, системот е особено погоден за реновирање
 • Не е потребно време за сушење на малтерот
 • Фабрички издупчена решеткаста метална мрежа за прицврстување
 • Плочеста површина подготвена за молерисување во зависност од квалитетот на изведениот глет
Печати