Темперирање на бетонско јадро во близина на површината

Опис

Готови BKT-модули (калапи) за темперирање на бетонско јадро во близина на површината

Понатамошен развој на системот за темперање на бетонско јадро за побрза реакција на јадрото близу до површината:

  • Поголем и побрз соодветен учинок
  • Флексибилни концепти за деловни простории со истовремено темперирање на бетон


Во случај на пожар, заштита од пожар, лична заштита и заштита на имотот, загарантирана е отпорноста на пожари REI 90 / REI 120 според DIN EN 13501.

Со помош на интегрирани дистанцери се постигнува висок квалитет на површинскиот слој и надворешниот бетон.

Можности за примена

Темперирање на бетон кај специјални градби:

  • облакодери
  • деловни објекти
  • административна објекти
  • аеродроми
Печати